iOS: informacje o funkcjach diagnostycznych

System iOS oferuje następujące funkcje diagnostyczne, pomagające działom IT przedsiębiorstw, programistom oraz wsparciu AppleCare w rozwiązywaniu problemów.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Każda z tych funkcji wymaga od użytkownika odblokowania urządzenia i wyrażenia zgody na zaufanie innemu komputerowi. Wszelkie dane przesyłane między urządzeniem z systemem iOS a zaufanym komputerem są szyfrowane za pomocą kluczy, które nie są udostępniane firmie Apple. W przypadku użytkowników, którzy włączyli synchronizację przy użyciu programu iTunes przez sieć Wi-Fi, ten komputer może też uzyskać dostęp do tych usług bezprzewodowo.

1. com.apple.mobile.pcapd

pcapd obsługuje przechwytywanie pakietu diagnostycznego z urządzenia z systemem iOS na zaufany komputer. Jest to przydatne do diagnozowania i rozwiązywania błędów z aplikacjami na urządzeniu, a także z korporacyjnymi połączeniami VPN. W systemie iOS 8 i nowszych ta funkcja jest ograniczona do interfejsu USB i nie jest już dostępna za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Więcej informacji znajdziesz na stronie developer.apple.com/library/ios/qa/qa1176.

2. com.apple.mobile.file_relay

file_relay obsługuje limitowane kopiowanie danych diagnostycznych z urządzenia. Ta usługa jest odrębna od kopii zapasowych generowanych przez użytkownika, nie ma dostępu do całości danych przechowywanych na urządzeniu i przestrzega zasad ochrony danych systemu iOS. Inżynierowie Apple korzystają z usługi file_relay na urządzeniach wewnętrznych do kwalifikowania konfiguracji klientów. AppleCare, za zgodą użytkowników, może też za pomocą tego narzędzia zbierać stosowne dane diagnostyczne z urządzeń użytkowników. W systemie iOS 8 i nowszych ta funkcja wymaga dodatkowej konfiguracji przed użyciem.

3. com.apple.mobile.house_arrest

Usługa house_arrest jest używana przez program iTunes do przesyłania dokumentów do i z urządzenia z systemem iOS w przypadku aplikacji obsługujących tę funkcję. Jest też używana przez narzędzie Xcode do wspomagania przesyłania danych testowych do urządzenia w trakcie tworzenia aplikacji.

Dodatkowe informacje:

iOS: komunikat „Ufać temu komputerowi?”
iOS: synchronizowanie danych za pomocą programu iTunes

Data publikacji: