Nawiązywanie połączeń za pomocą funkcji Rozmowy przez Wi-Fi

Funkcja Rozmowy przez Wi-Fi umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń w miejscach z minimalnym zasięgiem sieci komórkowej lub całkiem poza jej zasięgiem, jeśli tylko masz połączenie z siecią Wi-Fi. Dowiedz się, jak nawiązać połączenie głosowe za pomocą funkcji Rozmowy przez Wi-Fi.

iPhone nawiązujący połączenie z Jane Appleseed, obok słuchawek AirPods. 

Aby korzystać z funkcji Rozmowy przez Wi-Fi, musisz mieć telefon iPhone 5c lub nowszy u obsługiwanego operatora.

iPhone wyświetlający ekran Rozmowy przez Wi-Fi, z włączoną opcją Rozmowy przez Wi-Fi. 

Nawiązywanie połączeń przez sieć Wi-Fi na telefonie iPhone

Włącz funkcję Rozmowy przez Wi-Fi, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Rozmowy przez Wi-Fi. Może być konieczne wprowadzenie lub potwierdzenie adresu na potrzeby połączeń alarmowych*.

Jeśli funkcja Rozmowy przez Wi-Fi jest dostępna, za nazwą operatora na pasku stanu jest wyświetlany symbol Wi-Fi. Połączenia są wtedy realizowane przy użyciu funkcji Rozmowy przez Wi-Fi.

* Gdy jest dostępna sieć komórkowa, telefon iPhone korzysta z niej na potrzeby połączeń alarmowych. Jeśli włączono funkcję Rozmowy przez Wi-Fi i nie jest dostępna sieć komórkowa, połączenia alarmowe mogą być realizowane przez sieć Wi-Fi. Informacje o lokalizacji Twojego urządzenia mogą być używane w przypadku połączeń alarmowych, aby ułatwić dotarcie na miejsce odpowiednim służbom — bez względu na to, czy usługi lokalizacji są włączone.

Dodawanie urządzenia

Upewnij się, że urządzenie, które chcesz dodać, ma najnowszą wersję oprogramowania. Następnie wykonaj poniższe czynności:

iPhone wyświetlający ekran Na innych urządzeniach. Włączona jest opcja Na innych urządzeniach i dopuszczone są połączenia na iPadzie Johna i MacBooku Pro Johna. 

 1. Na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Rozmowy przez Wi-Fi.
 2. Włącz funkcję Dodaj Rozmowy przez Wi-Fi dla innych urządzeń.
 3. Wróć do poprzedniego ekranu i stuknij opcję Na innych urządzeniach.
 4. Włącz funkcję Na innych urządzeniach, o ile nie jest jeszcze włączona. W sekcji Dopuszczaj połączenia na zostanie wyświetlona lista urządzeń spełniających kryteria.
 5. Włącz każde urządzenie, na którym chcesz korzystać z funkcji Rozmowy przez Wi-Fi.

Następnie upewnij się, że inne urządzenia będą odbierały połączenia wykonane z Twojego telefonu iPhone:

 • Na iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > FaceTime. Następnie włącz opcję Połączenia z iPhone'a.
 • Na komputerze Mac otwórz aplikację FaceTime i wybierz kolejno opcje FaceTime > Preferencje. Następnie włącz funkcję Połączenia z iPhone'a.

Funkcja Rozmowy przez Wi-Fi jest włączana automatycznie na zegarku Apple Watch, gdy włączysz funkcję Na innych urządzeniach.

 

Jeśli nie możesz dodać urządzenia, sprawdź następujące kwestie:

 • Na telefonie iPhone upewnij się, że są włączone opcje Rozmowy przez Wi-Fi i Połączenia na innych urządzeniach, a urządzenie jest widoczne na liście Dopuszczaj połączenia na.
 • Upewnij się, że używasz tego samego konta Apple ID w usługach FaceTime i iCloud na telefonie iPhone oraz innym urządzeniu.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń przez sieć Wi-Fi z innego urządzenia

Jeśli operator obsługuje funkcję Rozmowy przez Wi-Fi na urządzeniach połączonych z usługą iCloud, połączenia przez sieć Wi-Fi można też nawiązywać i odbierać na innych urządzeniach. 

Upewnij się, że logujesz się w usługach iCloud i FaceTime przy użyciu tego samego konta Apple ID, którego używasz na telefonie iPhone. Upewnij się też, że urządzenia mają najnowsze oprogramowanie.

Aby nawiązać połączenie przez sieć Wi-Fi z iPada, iPoda touch, zegarka Apple Watch lub komputera Mac, wykonaj następujące czynności.

Dzwonienie z iPada, iPoda touch lub komputera Mac

 1. Jeśli jeszcze nie dodano urządzenia, co jest wymagane do używania funkcji Rozmowy przez Wi-Fi, dodaj je.
 2. Otwórz aplikację FaceTime.
 3. Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu i stuknij tę nazwę lub ten numer.
 4. Stuknij przycisk Dźwięk przycisk Dźwięk.

Połączenie można też nawiązać, stukając numer telefonu w aplikacji Kontakty, Mail, Wiadomości, Safari lub innej.

Dzwonienie z zegarka Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Telefon.
 2. Wybierz kontakt.
 3. Stuknij przycisk telefonu Rozmowa przez Wi-Fi.
 4. Wybierz numer telefonu lub adres, z którym chcesz się połączyć.

Usuwanie urządzenia

Jeśli funkcja Rozmowy przez Wi-Fi ma nie być używana w przypadku jednego z urządzeń, można je usunąć:

 1. Na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Na innych urządzeniach.
 2. Na liście urządzeń wyłącz funkcję Rozmowy przez Wi-Fi dla urządzenia, które chcesz usunąć.

Pomoc

Jeśli nie możesz włączyć lub użyć funkcji Rozmowy przez Wi-Fi, upewnij się, że operator oferuje funkcję Rozmowy przez Wi-Fi oraz że na urządzeniach jest zainstalowane najnowsze oprogramowanie. Następnie wykonaj procedurę dotyczącą problemów z włączaniem funkcji Rozmowy przez Wi-Fi lub nawiązywaniem połączeń przez sieć Wi-Fi. Odczekaj dwie minuty, zanim przejdziesz od danego kroku do następnego.

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Rozmowy przez Wi-Fi i upewnij się, że opcja Rozmowy przez Wi-Fi jest włączona.
 2. Uruchom ponownie telefon iPhone.
 3. Nawiąż połączenie z inną siecią Wi-Fi. Nie wszystkie sieci Wi-Fi współpracują z funkcją Rozmowy przez Wi-Fi.
 4. Wyłącz i włącz ponownie funkcję Rozmowy przez Wi-Fi.
 5. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Przenieś zawartość lub wyzeruj > Wyzeruj, a następnie stuknij opcję Ustawienia sieciowe.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: