Nawiązywanie połączeń za pomocą funkcji Rozmowy przez Wi-Fi

Funkcja Rozmowy przez Wi-Fi umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń w miejscach z minimalnym zasięgiem sieci komórkowej lub całkiem poza jej zasięgiem, jeśli tylko masz połączenie z siecią Wi-Fi. Dowiedz się, jak nawiązać połączenie głosowe za pomocą funkcji Rozmowy przez Wi-Fi.

Aby korzystać z funkcji Rozmowy przez Wi-Fi, musisz mieć telefon iPhone 5c lub nowszy u obsługiwanego operatora.

rozmowy przez sieć Wi-Fi

Nawiązywanie połączeń przez sieć Wi-Fi na telefonie iPhone

Włącz funkcję Rozmowy przez Wi-Fi, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Rozmowy przez Wi-Fi. Może być konieczne wprowadzenie lub potwierdzenie adresu na potrzeby połączeń alarmowych*.

Jeśli funkcja Rozmowy przez Wi-Fi jest dostępna, za nazwą operatora na pasku stanu jest wyświetlany symbol Wi-Fi. Połączenia są wtedy realizowane przy użyciu funkcji Rozmowy przez Wi-Fi.

* Gdy jest dostępna sieć komórkowa, telefon iPhone korzysta z niej na potrzeby połączeń alarmowych. Jeśli włączono funkcję Rozmowy przez Wi-Fi i nie jest dostępna sieć komórkowa, połączenia alarmowe mogą być realizowane przez sieć Wi-Fi. Informacje o lokalizacji Twojego urządzenia mogą być używane w przypadku połączeń alarmowych, aby ułatwić dotarcie na miejsce odpowiednim służbom — bez względu na to, czy usługi lokalizacji są włączone.

Dodawanie urządzenia

Upewnij się, że urządzenie, które chcesz dodać, ma najnowszą wersję oprogramowania. Następnie wykonaj poniższe czynności:

Połączenia na innych urządzeniach

 1. Na telefonie iPhone przejdź na ekran Ustawienia > Telefon i włącz opcje Rozmowy przez Wi-Fi oraz Połączenia na innych urządzeniach.
 2. Stuknij opcję Dodaj Rozmowy przez Wi-Fi dla innych urządzeń. 
 3. Na innych urządzeniach zaloguj się w usługach iCloud i FaceTime przy użyciu tego samego identyfikatora Apple ID i hasła, których używasz na telefonie iPhone.
 4. Włącz funkcję Rozmowy przez Wi-Fi:
  • Na iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > FaceTime > Połączenia z iPhone'a i stuknij opcję Przejdź na Rozmowy przez Wi-Fi.
  • Na komputerze Mac otwórz aplikację FaceTime, wybierz kolejno opcje FaceTime > Preferencje > Ustawienia, po czym wybierz kolejno opcje Połączenia z iPhone'a > Przejdź na Rozmowy przez Wi-Fi.
 5. Gdy zostanie wyświetlony sześciocyfrowy kod, wprowadź go na telefonie iPhone i stuknij opcję Pozwól.

Na zegarku Apple Watch funkcja Rozmowy przez Wi-Fi zostaje włączona po włączeniu opcji Połączenia na innych urządzeniach.

sprawdź następujące kwestie

Jeśli nie możesz dodać urządzenia, sprawdź następujące kwestie:

 • Na telefonie iPhone upewnij się, że są włączone opcje Rozmowy przez Wi-Fi i Połączenia na innych urządzeniach, a urządzenie jest widoczne na liście Dopuszczaj połączenia na.
 • Upewnij się, że używasz tego samego identyfikatora Apple ID w usługach FaceTime i iCloud na telefonie iPhone oraz innym urządzeniu.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń przez sieć Wi-Fi z innego urządzenia

Jeśli operator obsługuje funkcję Rozmowy przez Wi-Fi na urządzeniach połączonych z usługą iCloud, połączenia przez sieć Wi-Fi można też nawiązywać i odbierać na innych urządzeniach. 

Funkcja Rozmowy przez Wi-Fi nie jest dostępna na komputerze Mac Pro (połowa 2012 r.).

Upewnij się, że logujesz się w usługach iCloud i FaceTime przy użyciu tego samego konta Apple ID, którego używasz na telefonie iPhone. Upewnij się też, że urządzenia mają najnowsze oprogramowanie.

Aby nawiązać połączenie przez sieć Wi-Fi z iPada, iPoda touch, zegarka Apple Watch lub komputera Mac, wykonaj następujące czynności. 

Dzwonienie z iPada, iPoda touch lub komputera Mac

 1. Jeśli jeszcze nie dodano urządzenia, co jest wymagane do używania funkcji Rozmowy przez Wi-Fi, dodaj je.
 2. Otwórz aplikację FaceTime.
 3. Stuknij opcję Audio.
 4. Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu i stuknij ikonę Rozmowa przez Wi-Fi .

Połączenie można też nawiązać, stukając numer telefonu w aplikacji Kontakty, Mail, Wiadomości, Safari lub innej.

Dzwonienie z zegarka Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Telefon.
 2. Wybierz kontakt.
 3. Stuknij ikonę Rozmowa przez Wi-Fi.
 4. Wybierz numer telefonu lub adres FaceTime, z którym chcesz się połączyć. 

Usuwanie urządzenia

Jeśli funkcja Rozmowy przez Wi-Fi ma nie być używana w przypadku jednego z urządzeń, można je usunąć:

 1. Na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Połączenia na innych urządzeniach.
 2. Na liście urządzeń wyłącz funkcję Rozmowy przez Wi-Fi dla urządzenia, które chcesz usunąć.

Aby wyłączyć funkcję Rozmowy przez Wi-Fi na zegarku Apple Watch, otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone, stuknij kolejno opcje Mój zegarek, Telefon, a następnie wyłącz funkcję Rozmowy przez Wi-Fi.

Pomoc

Jeśli nie możesz włączyć lub użyć funkcji Rozmowy przez Wi-Fi, upewnij się, że operator oferuje funkcję Rozmowy przez Wi-Fi oraz że na urządzeniach jest zainstalowane najnowsze oprogramowanie. Następnie wykonaj procedurę dotyczącą problemów z włączaniem funkcji Rozmowy przez Wi-Fi lub nawiązywaniem połączeń przez sieć Wi-Fi. Odczekaj dwie minuty, zanim przejdziesz od danego kroku do następnego.

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Rozmowy przez Wi-Fi i upewnij się, że opcja Rozmowy przez Wi-Fi jest włączona.
 2. Uruchom ponownie telefon iPhone.
 3. Nawiąż połączenie z inną siecią Wi-Fi. Nie wszystkie sieci Wi-Fi współpracują z funkcją Rozmowy przez Wi-Fi.
 4. Wyłącz i włącz ponownie funkcję Rozmowy przez Wi-Fi.
 5. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj i stuknij opcję Ustawienia sieciowe.

Usługa FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: