Wykorzystywanie programu Profile Manager do uniemożliwienia instalacji systemu OS X w wersji beta

Program Profile Manager pozwala na przygotowanie konfiguracji uniemożliwiającej instalowanie przedpremierowego oprogramowania na komputerach Mac z systemem OS X.

Uniemożliwianie instalacji systemu OS X w wersji beta

Użytkownicy komputerów Mac, którzy biorą udział w programie OS X Beta Program, widzą u siebie przedpremierowe oprogramowanie firmy Apple. Za pomocą narzędzia Profile Manager w systemie OS X Server 3.2.1 lub nowszym możesz zablokować im dostęp do przedpremierowych wersji systemu OS X Yosemite.

  1. Wpisz nazwę domeny preferencji com.apple.SoftwareUpdate
  2. Wprowadź klucz AllowPreReleaseInstallation
  3. Ustaw typ klucza na Boolean (Wartość logiczna).
  4. Nie zaznaczaj pola wyboru w kolumnie Value (Wartość). Jeśli to zrobisz, wartość klucza zostanie ustawiona na False (Fałsz).

Po zachowaniu zmian roześlij profil metodą push na komputery klienckie. Na komputerach Mac korzystających z tego profilu nie będzie już można instalować przedpremierowych wersji systemu OS X Yosemite pochodzących z programu OS X Beta Program.

Jeśli nie korzystasz z programu Profile Manager, możesz samodzielnie utworzyć taki profil. Pobierz ten plik, aby zobaczyć przykład. Roześlij profil klientom za pośrednictwem wiadomości e-mail lub udostępnij go na stronie internetowej. Swój profil możesz też rozdystrybuować bezprzewodowo lub za pośrednictwem serwera Mobile Device Management.

Przedstawiona tu procedura pozwala zablokować dostęp jedynie do przedpremierowych wydań oprogramowania udostępnianego w ramach programu OS X Beta Program. Nie uniemożliwia natomiast instalowania oficjalnych wersji systemu OS X.

Data publikacji: