Serwisowanie lub wymiana urządzenia w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager

Dowiedz się, jak serwisować lub wymieniać urządzenia i komputery w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager.

Naprawa lub wymiana telefonu iPhone, iPad, iPod touch lub urządzenia Apple TV

Jeśli chcesz wysłać telefon iPhone, iPada, iPoda touch lub urządzenie Apple TV do naprawy, cofnij przypisanie urządzenia do serwera MDM przed wysłaniem go do Apple. W przeciwnym razie urządzenie może zostać zwrócone bez wykonania naprawy. Po wykonaniu naprawy możesz ponownie przypisać urządzenie do serwera MDM.

Jeśli Apple lub Autoryzowany Serwis Apple wymienia telefon iPhone, iPada, iPoda touch lub urządzenie Apple TV zarejestrowane w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager, urządzenie zamienne zwykle pojawia się w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager w ciągu czterech godzin. Zostanie ono automatycznie przypisane do tego samego serwera zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM), do którego było przypisane oryginalne urządzenie.

Naprawa komputera Mac

Jeśli komputer Mac jest zarejestrowany w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager, status jego rejestracji nie zmienia się w czasie naprawy.

Data publikacji: