Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.4 i Uaktualnieniu zabezpieczeń 2014-003

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.4 i Uaktualnieniu zabezpieczeń 2014-003.

Uaktualnienie można pobrać i zainstalować przy użyciu funkcji Uaktualnienia oprogramowania lub z witryny Wsparcia Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uwaga: system OS X Mavericks 10.9.4 zawiera zabezpieczenia z uaktualnienia przeglądarki Safari do wersji 7.0.5.

OS X Mavericks 10.9.4 i Uaktualnienie zabezpieczeń 2014-003

 • Zasady zaufania dotyczące certyfikatów

  Dostępne dla: systemów OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: uaktualnienie zasad zaufania dotyczących certyfikatów.

  Opis: uaktualniono zasady zaufania dotyczące certyfikatów. Pełną listę certyfikatów można znaleźć na stronie https://support.apple.com/pl-pl/HT6005.

 • copyfile

  Dostępne dla: systemów OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku ZIP może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania plików AppleDouble w archiwach w formacie ZIP występował problem z zamianą bitów spoza dozwolonego zakresu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1370: Chaitanya (SegFault) pracujący w ramach programu iDefense VCP

 • curl

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie uzyskać dostęp do sesji innego użytkownika.

  Opis: adres cURL ponownie wykorzystywał połączenia NTML, gdy włączono więcej niż jedną metodę uwierzytelniania, przez co osoba atakująca mogła uzyskać dostęp do sesji innego użytkownika.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-0015

 • Dock

  Dostępne dla: systemów OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: aplikacja działająca w piaskownicy może być w stanie obejść ograniczenia piaskownicy.

  Opis: w procedurze obsługi wiadomości przez Docka występował problem z niezweryfikowanym indeksem macierzy. Złośliwie spreparowana wiadomość mogła spowodować dereferencję nieprawidłowego wskaźnika funkcji, co mogło prowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1371: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • Sterownik graficzny

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: lokalny użytkownik może odczytać pamięć jądra, co może zostać wykorzystane do ominięcia randomizacji układu przestrzeni adresowej jądra.

  Opis: w procedurze obsługi wywołania systemowego występował błąd odczytu spoza zakresu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1372: Ian Beer z Google Project Zero

 • iBooks Commerce

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: osoba atakująca z dostępem do systemu może być w stanie pozyskać poświadczenia konta Apple ID.

  Opis: w procedurze obsługi dzienników iBooks występował błąd. Proces aplikacji iBooks mógł rejestrować poświadczenia Apple ID w dzienniku iBooks, skąd mogły zostać odczytane przez innych użytkowników systemu. Ten problem rozwiązano przez niezezwalanie na rejestrowanie danych logowania w dzienniku.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1317: Steve Dunham

 • Sterownik graficzny Intel

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w procedurze obsługi wywołań OpenGL API występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1373: Ian Beer z Google Project Zero

 • Sterownik graficzny Intel

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: lokalny użytkownik może odczytać wskaźnik jądra, co może zostać wykorzystane do ominięcia randomizacji układu przestrzeni adresowej jądra.

  Opis: wskaźnik jądra przechowywany w obiekcie IOKit mógł zostać odczytany z przestrzeni użytkownika. Problem rozwiązano przez usunięcie wskaźnika z obiektu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1375

 • Intel Compute

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w procedurze obsługi wywołań OpenCL API występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1376: Ian Beer z Google Project Zero

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w obiekcie IOAcceleratorFamily występował błąd indeksowania macierzy. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1377: Ian Beer z Google Project Zero

 • IOGraphicsFamily

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: lokalny użytkownik może odczytać wskaźnik jądra, co może zostać wykorzystane do ominięcia randomizacji układu przestrzeni adresowej jądra.

  Opis: wskaźnik jądra przechowywany w obiekcie IOKit mógł zostać odczytany z przestrzeni użytkownika. Problem usunięto przez używanie unikatowego identyfikatora zamiast wskaźnika.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1378

 • IOReporting

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: lokalny użytkownik mógł spowodować nieoczekiwane ponowne uruchomienie systemu.

  Opis: w procedurze obsługi argumentów interfejsu IOKit API występowała dereferencja wskaźnika null. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowej procedury sprawdzania argumentów interfejsu API IOKit.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1355: cunzhang w ramach programu ADLab firmy Venustech

 • launchd

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w komponencie launchd wystąpił błąd niedomiaru całkowitoliczbowego. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1359: Ian Beer z Google Project Zero

 • launchd

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w procedurze obsługi komunikatów IPC przez komponent launchd występowało przepełnienie buforu sterty. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1356: Ian Beer z Google Project Zero

 • launchd

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w procedurze obsługi komunikatów dziennika przez komponent launchd występowało przepełnienie buforu sterty. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1357: Ian Beer z Google Project Zero

 • launchd

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w komponencie launchd wystąpił błąd przepełnienia całkowitoliczbowego. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1358: Ian Beer z Google Project Zero

 • Sterowniki graficzne

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: sterownikach graficznych jądra występowało wiele problemów z dereferencją wskaźnika null. Złośliwie spreparowany 32-bitowy plik wykonywalny mógł być w stanie uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1379: Ian Beer z Google Project Zero

 • Zabezpieczenia — Pęk kluczy

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: osoba atakująca może być w stanie wprowadzać zawartość w oknach objętych blokadą ekranu.

  Opis: w rzadkich sytuacjach blokada ekranu nie przechwytywała naciśnięć klawiszy. Mogło to umożliwić osobie atakującej wprowadzanie zawartości w oknach objętych blokadą ekranu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur monitorowania naciśnięć klawiszy.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1380: Ben Langfeld z firmy Mojo Lingo LLC

 • Zabezpieczenia — Secure Transport

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: dwa bajty pamięci mogły zostać ujawnione osobie atakującej zdalnie.

  Opis: w procedurze przetwarzania komunikatów DTLS w związku z połączeniem TLS występował problem z niezainicjowanym dostępem do pamięci. Ten problem rozwiązano przez akceptowanie komunikatów DTLS tylko przy połączeniach DTLS.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1361: Thijs Alkemade z The Adium Project

 • Thunderbolt

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks od 10.9 do 10.9.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w procedurze obsługi wywołań IOThunderBoltController API występuje błąd odczytu pamięci spoza dozwolonego zakresu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1381: Sarah (winocm)

  Wpis uaktualniono 3 lutego 2020 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: