Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 6.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 6.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Apple TV 6.2

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: Apple TV (2. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: aplikacja może spowodować nieoczekiwane ponowne uruchomienie urządzenia.

  Opis: w procedurze obsługi argumentów interfejsu API IOKit występowała dereferencja wskaźnika null. Rozwiązanie tego problemu polega na wprowadzeniu dodatkowej procedury sprawdzania argumentów interfejsu API IOKit.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1355: cunzhang z Venustech Adlab

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: Apple TV (2. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w procedurze obsługi komunikatów IPC przez komponent launchd występował błąd powodujący przepełnienie buforu sterty. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1356: Ian Beer z Google Project Zero

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: Apple TV (2. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w procedurze obsługi komunikatów dziennika przez komponent launchd występował błąd powodujący przepełnienie buforu sterty. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1357: Ian Beer z Google Project Zero

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: Apple TV (2. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w komponencie launchd występowało przepełnienie całkowitoliczbowe. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1358: Ian Beer z Google Project Zero

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: Apple TV (2. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w komponencie launchd występował niedomiar całkowitoliczbowy. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1359: Ian Beer z Google Project Zero

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: Apple TV (2. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: dwa bajty pamięci mogą zostać ujawnione zdalnemu atakującemu.

  Opis: w procedurze obsługi komunikatów DTLS przy połączeniu TLS występował problem dostępu do niezainicjowanej pamięci. Rozwiązanie tego problemu polega na akceptowaniu komunikatów DTLS tylko przy połączeniach DTLS.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1361: Thijs Alkemade z projektu Adium

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: Apple TV (2. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-2875: użytkownik miaubiz

  CVE-2013-2927: użytkownik cloudfuzzer

  CVE-2014-1323 : użytkownik banty

  CVE-2014-1325: firma Apple

  CVE-2014-1326: firma Apple

  CVE-2014-1327: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome, firma Apple

  CVE-2014-1329: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1330: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1331: cloudfuzzer

  CVE-2014-1333: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1334: firma Apple

  CVE-2014-1335: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1336: firma Apple

  CVE-2014-1337: firma Apple

  CVE-2014-1338: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1339: Atte Kettunen z firmy OUSPG

  CVE-2014-1341: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1342: firma Apple

  CVE-2014-1343: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1362: firma Apple, użytkownik miaubiz

  CVE-2014-1363: firma Apple

  CVE-2014-1364: firma Apple

  CVE-2014-1365: firma Apple, zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1366: firma Apple

  CVE-2014-1367: firma Apple

  CVE-2014-1368: Wushi z Keen Team (zespołu badawczego w firmie Keen Cloud Tech)

  CVE-2014-1382: Renata Hodovan z Uniwersytetu w Segedynie / Samsung Electronics

  CVE-2014-1731: anonimowy członek społeczności rozwoju Blink

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: Apple TV (2. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: transakcja w sklepie iTunes Store może zostać sfinalizowana bez wystarczającej autoryzacji.

  Opis: zalogowany użytkownik mógł sfinalizować transakcję w sklepie iTunes Store bez wprowadzania prawidłowego hasła po wyświetleniu monitu. Ten problem rozwiązano przez dodanie nowych procedur wymuszania autoryzacji zakupów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1383 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: