Uaktualnianie oprogramowania w systemie Server: komputery klienckie w zamkniętych środowiskach sieciowych muszą odnajdywać i instalować uaktualnienia oprogramowania za pomocą wiersza poleceń

Komputery klienckie w zamkniętych środowiskach sieciowych mogą nie widzieć uaktualnień oprogramowania w sklepie Mac App Store.

 

Aby wyświetlać uaktualnienia oprogramowania, sklep Mac App Store wymaga aktywnego połączenia internetowego.Jeśli komputer kliencki znajduje się w zamkniętym środowisku sieciowym, przy próbie sprawdzenia, czy są dostępne uaktualnienia, może się pojawić komunikat „App Store nie może potwierdzić bezpiecznego połączenia z App Store”. Kliknięcie przycisku Dalej w oknie tego komunikatu powoduje wyświetlenie okienka Uaktualnienia bez uaktualnień z komunikatem „Brak połączenia z App Store”.

Aby udostępnić uaktualnienia komputerom Mac podłączonym do zamkniętej sieci, wykonaj następujące czynności:

Data publikacji: