Jeśli metoda płatności została odrzucona w sklepie App Store lub iTunes Store

Nie możesz dokonywać zakupów ani uaktualniać aplikacji, dopóki nie zmienisz lub nie uaktualnisz metody płatności.

W przypadku ujemnego salda w sklepie App Store lub iTunes Store może się pojawić jeden z następujących komunikatów:

  • „Wystąpił problem z rozliczeniem wcześniejszego zakupu. Aby rozwiązać problem, zmień informacje rozliczeniowe”.
  • „Wystąpił problem z rozliczeniem wcześniejszego zakupu. Kliknij w przycisk Historia zakupów, aby wyświetlić i skorygować błąd. Jeśli anulujesz, nie będziesz mieć możliwości dokonywania zakupów do czasu rozwiązania problemu z rozliczaniem.”

Aby rozwiązać ten problem, dodaj nową metodę płatności lub uaktualnij informacje rozliczeniowe dla bieżącej metody płatności. Ujemne saldo zostanie uregulowane. Następnie możesz dokonywać inne zakupy i uaktualniać aplikacje, w tym aplikacje bezpłatne.

 

iPhone przedstawiający stronę Zarządzaj płatnościami z wieloma metodami płatności. Obok jednej z kart kredytowych na liście widnieje komunikat o treści Błąd.

Sprawdzanie, dlaczego nie można obciążyć metody płatności

Gdy wyświetlisz listę swoich metod płatności, możesz zobaczyć czerwony tekst podsumowujący powód nieobciążenia danej metody płatności.

Jeśli jest problem z podstawową metodą płatności wskazaną na koncie, zostanie obciążona inna metoda płatności. Dowiedz się, jak są rozliczane płatności

Jeśli nie można obciążyć żadnej z metod płatności, Twoje ostatnie zamówienie pozostanie nieopłacone. Wyświetl swoją historię zakupów, aby zobaczyć ostatnie zakupy i dowiedzieć się, które zamówienie jest nieopłacone.

iPhone przedstawiający szczegóły wyświetlane po stuknięciu metody płatności. Wyświetlany jest komunikat o treści „Twoja płatność została odrzucona. Uaktualnij ją albo przygotuj nową metodę płatności i spróbuj ponownie”.

Uaktualnianie lub zmienianie metody płatności

Możesz uaktualnić informacje rozliczeniowe lub dodać metodę płatności w Ustawieniach na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, w aplikacji iTunes albo na komputerze Mac lub PC. Jeśli wystąpi problem z adresem rozliczeniowym lub datą ważności, stuknij lub kliknij metodę płatności, a następnie uaktualnij informacje dotyczące płatności.

Jeśli zmienisz metodę płatności, użyj akceptowanej metody płatności, na której są dostępne środki. Aby uniknąć nieopłaconych zamówień w przyszłości, możesz dodać wiele metod płatności do swojego konta Apple ID.

Jeśli używasz Chmury rodzinnej i widzisz komunikat o problemie z rozliczeniem wcześniejszego zakupu, organizator w rodzinie musi uaktualnić swoje informacje rozliczeniowe.


Jeśli widzisz nieoczekiwane obciążenie konta

Jeśli nie rozpoznajesz danego zakupu, możesz wystąpić o zwrot pieniędzy*, ale musisz najpierw opłacić zakup. Możesz również anulować subskrypcję, jeśli nie chcesz już z niej korzystać.

* O zwrot pieniędzy można występować w okresie zwrotów, a zwroty pieniędzy nie są gwarantowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki świadczenia usług.


Dodatkowa pomoc

W przypadku zakwestionowania obciążenia ze sklepu App Store lub iTunes Store skontaktuj się ponownie z instytucją finansową, aby autoryzować to obciążenie i przyszłe zakupy w sklepie App Store lub iTunes Store.

Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi, być może musisz skontaktować się z instytucją finansową, aby uzyskać zezwolenie na zakupy międzynarodowe. 

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: