Jeśli metoda płatności została odrzucona w sklepie App Store lub iTunes Store

Zmień informacje rozliczeniowe, aby uregulować ujemne saldo.

W przypadku ujemnego salda w sklepie App Store lub iTunes Store może się pojawić jeden z następujących komunikatów1:

  • „Wystąpił problem z rozliczeniem wcześniejszego zakupu. Aby rozwiązać problem, zmień informacje rozliczeniowe”.
  • „Wystąpił problem z rozliczeniem wcześniejszego zakupu. Kliknij w przycisk Historia zakupów, aby wyświetlić i skorygować błąd. Jeśli anulujesz, nie będziesz mieć możliwości dokonywania zakupów do czasu rozwiązania problemu z rozliczaniem.”

Jeśli instytucja finansowa odrzuci obciążenie lub wystąpi problem z metodą płatności, zamówienie będzie nieopłacone. Nie będzie można dokonywać innych zakupów ani uaktualniać aplikacji, w tym aplikacji bezpłatnych, dopóki nie uaktualnisz informacji rozliczeniowych w celu uregulowania ujemnego salda.

 

iPhone X przedstawiający sekcję Ustawienia konta w Ustawieniach.

Użyj innej metody płatności

Możesz zmienić informacje rozliczeniowe w Ustawieniach na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, w aplikacji iTunes albo na komputerze Mac lub PC. Użyj akceptowanej metody płatności, na której są dostępne środki. Jeśli masz ujemne saldo lub zaległe płatności, nie możesz wybrać opcji Brak.

Po uaktualnieniu informacji rozliczeniowych sklep App Store lub iTunes Store automatycznie spróbuje obciążyć uaktualnioną metodę płatności za zaległe zamówienia.


Być może uda Ci się skorzystać z tej samej metody płatności, co poprzednio, jeśli musisz tylko uaktualnić adres rozliczeniowy, datę ważności lub inne dane karty. Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi, być może musisz skontaktować się z instytucją finansową, aby uzyskać zezwolenie na zakupy międzynarodowe.

iPhone X wyświetlający przykład historii zakupów. Nieopłacona kwota jest wyświetlana na czerwono.

Znajdź nieopłacony rachunek

Na urządzeniu z systemem iOS: wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store, a następnie stuknij swój identyfikator Apple ID. Stuknij opcję Pokaż Apple ID, zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID, a następnie stuknij pozycję Historia zakupów. (Możesz też wyświetlić swoją historię zakupów w sklepie App Store lub iTunes Store).

Znajdź nieopłacony zakup, który powinien znajdować się na górze listy. Stuknij go i zmień metodę płatności.

Musisz uregulować wszelkie nieopłacone zakupy lub subskrypcje, zanim wystąpisz o zwrot pieniędzy.

Jeśli widzisz nieoczekiwane obciążenie konta

Po opłaceniu zakupu możesz wystąpić o zwrot pieniędzy2, jeśli nie rozpoznajesz zakupu. Możesz również anulować subskrypcję, jeśli nie chcesz już z niej korzystać.

Jeśli z Twojego urządzenia korzysta dziecko lub osoba niepełnoletnia, możesz skonfigurować nadzór rodzicielski, aby ograniczyć możliwość zakupów w aplikacjach. Jeśli dziecko lub osoba niepełnoletnia ma własne urządzenie, możesz również skonfigurować Chmurę rodzinną, aby mieć kontrolę nad tym, co kupuje na swoim urządzeniu.

W przypadku skontaktowania się z instytucją finansową w celu zakwestionowania obciążenia ze sklepu App Store lub iTunes Store musisz skontaktować się z nią ponownie, aby autoryzować to obciążenie i przyszłe zakupy w sklepie App Store lub iTunes Store.


Dodatkowa pomoc

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

 

1. Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej i widzisz te komunikaty o błędzie, organizator w rodzinie musi uaktualnić informacje rozliczeniowe.

2.O zwrot pieniędzy można występować w okresie zwrotów, a zwroty pieniędzy nie są gwarantowane. Więcej informacji zawierają warunki świadczenia usług.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: