Co zrobić, jeśli metoda płatności została odrzucona lub masz problem z rozliczeniem poprzedniego zakupu w sklepie iTunes Store

Aby uregulować ujemne saldo, być może musisz uaktualnić informacje rozliczeniowe.

Jeśli masz ujemne saldo, pojawi się jeden z poniższych komunikatów:

  • „Wystąpił problem z rozliczeniem wcześniejszej transakcji. Aby rozwiązać problem, zmień informacje rozliczeniowe”.
  • „Wystąpił problem z rozliczeniem wcześniejszej transakcji. Kliknij w przycisk Historia zakupów, aby wyświetlić i naprawić ten problem. W przypadku anulowania do czasu rozwiązania problemu z rozliczaniem nie będzie można dokonywać zakupów”.

Aby rozwiązać ten problem, uaktualnij informacje rozliczeniowe w aplikacji Ustawienia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch albo w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC.

Podczas uaktualniania informacji:

  • Upewnij się, że imię i nazwisko oraz adres płatnika zgadzają się z danymi podanymi w instytucji finansowej.
  • Upewnij się, że konto, z którego mają być pobierane płatności, jest wolne od zadłużeń.
  • Jeśli korzystasz ze środków kredytu sklepowego, upewnij się, że jest ich wystarczająco dużo, aby pokryć koszty Twoich zakupów.
  • Użyj dowolnej z tych metod płatności. Jeśli masz ujemne saldo lub zaległe płatności, nie możesz wybrać opcji Brak.

Po uaktualnieniu metody płatności sklep iTunes Store automatycznie spróbuje obciążyć uaktualnioną metodę płatności za zaległe zamówienia.

Aby sprawdzić, za które zamówienia musisz jeszcze zapłacić, zajrzyj do swojej historii zakupów. Najnowsze zakupy będą wyświetlane jako pierwsze. Aby wyświetlić szczegóły dowolnego zakupu, stuknij ikonę > na prawo od łącznej kwoty obciążenia na urządzeniu z systemem iOS lub kliknij numer identyfikacyjny zamówienia na prawo od daty zamówienia w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC.

Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej i widzisz ten komunikat o błędzie, organizator w rodzinie musi uaktualnić informacje rozliczeniowe.

Dodatkowa pomoc

Jeśli chcesz przejrzeć zakupy i dowody zakupów lub sądzisz, że obciążenie zostało naliczone niesłusznie, skorzystaj ze strony Zgłoś problem.

Oto kilka rzeczy, które można zrobić, aby nie dopuścić do powstawania ujemnego salda:

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: