Co zrobić, jeśli metoda płatności została odrzucona lub masz problem z rozliczeniem w sklepie App Store lub iTunes Store

Aby rozwiązać problem z rozliczeniem konieczne może być uaktualnienie informacji rozliczeniowych lub uregulowanie ujemnego salda.

W przypadku ujemnego salda w sklepie App Store lub iTunes Store możesz zobaczyć jeden z następujących komunikatów1:

  • „Wystąpił problem z rozliczeniem wcześniejszego zakupu. Aby rozwiązać problem, zmień informacje rozliczeniowe”.
  • „Wystąpił problem z rozliczeniem wcześniejszego zakupu. Kliknij w przycisk Historia zakupów, aby wyświetlić i skorygować błąd. Jeśli anulujesz, nie będziesz mieć możliwości dokonywania zakupów do czasu rozwiązania problemu z rozliczaniem.”

Autoryzacja płatności ma miejsce w momencie dokonywania zakupu, ale faktyczne obciążenie za zakup może zostać przetworzone przez instytucję finansową kilka dni później. Jeśli Twoja instytucja finansowa odrzuci obciążenie lub wystąpi problem z Twoją metodą płatności, zamówienie będzie nieopłacone.

Aby rozwiązać ten problem, uaktualnij informacje rozliczeniowe i ureguluj ujemne saldo.

Uaktualnienie informacji rozliczeniowych

Możesz uaktualnić informacje rozliczeniowe w Ustawieniach na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, w aplikacji iTunes albo na komputerze Mac lub PC. Podczas uaktualniania informacji użyj jednej z tych metod płatności. Jeśli masz ujemne saldo lub zaległe płatności, nie możesz wybrać opcji Brak.

Po uaktualnieniu informacji rozliczeniowych sklep App Store lub iTunes Store automatycznie spróbuje obciążyć uaktualnioną metodę płatności za zaległe zamówienia.

Wyrównanie ujemnego salda

Na urządzeniu z systemem iOS: wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store, a następnie stuknij swój identyfikator Apple ID. Stuknij opcję Pokaż konto, zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple IDi stuknij pozycję Historia zakupów. (Możesz również wyświetlić historię zakupów w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC.)

Znajdź nieopłacony zakup, który powinien znajdować się na górze listy. Stuknij go i zmień metodę płatności.

Dodawanie środków do konta Apple ID

Przy próbie wyrównywania ujemnego salda może być dostępna opcja płatności za pomocą środków na koncie Apple ID, jeśli masz saldo kredytowe.

Jeśli nie masz salda kredytowego, możesz zrealizować karty upominkowe App Store i Tunes lub dodać środki do konta Apple ID2 i wykorzystać je do wyrównania ujemnego salda.

W przypadku nieoczekiwanego obciążenia konta

Po dokonaniu płatności za zakup możesz zgłosić problem, jeśli nadal masz problem z zakupem. Możesz również anulować subskrypcję, jeśli nie chcesz już z niej korzystać.

Jeśli z Twojego urządzenia korzysta dziecko lub osoba niepełnoletnia, możesz skonfigurować nadzór rodzicielski, aby ograniczyć możliwość zakupów w aplikacjach. Jeśli dziecko lub osoba niepełnoletnia ma własne urządzenie, możesz również skonfigurować Chmurę rodzinną, aby mieć kontrolę nad tym, co kupuje na swoim urządzeniu.

Dodatkowa pomoc

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

 

1 Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej i widzisz te komunikaty o błędzie, osoba odpowiedzialna w rodzinie za informacje rozliczeniowe musi je uaktualnić.

2 Karty upominkowe i dodawanie funduszy do konta Apple ID nie są dostępne w każdym kraju i regionie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: