Wyłączanie usług Mail w systemie OS X Server

Możesz wybrać, które usługi Mail będą używane w systemie OS X Server. Na przykład jeśli chcesz używać wyłącznie protokołu IMAP, możesz wyłączyć protokół POP.

Aplikacja Server w wersji 3.1 i nowszej zawiera funkcję globalnego sprawdzania działania usługi Mail Server. Funkcja ta sprawdza, czy wraz z uruchomieniem serwera Mail Server uruchamiają się też wszystkie związane z nim usługi. Aby możliwe było dostosowywanie działania serwera OS X Mail Server, musisz wyłączyć tę funkcję.

 1. Użyj poniższego polecenia programu Terminal, aby wyłączyć globalne sprawdzanie działania usług podczas uruchamiania usługi Mail:

  sudo serveradmin settings mail:global:skip_enable_service_check = yes
  
 2. Wybierz, które usługi chcesz włączyć lub wyłączyć. Każdą z poniższych usług można włączyć (= yes) lub wyłączyć (= no) za pomocą polecenia serveradmin programu Terminal. Domyślnie wszystkie mają ustawienie „yes”.

  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_in =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_out =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_imap =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_pop =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_sieve = 
  
 3. Zatrzymaj serwer Mail Server i odczekaj 30 sekund, aby serwer mógł się w pełni zatrzymać.
 4. Uruchom serwer Mail Server. Wprowadzone zmiany powinny zacząć działać.

Ustawienia te można w razie potrzeby przywrócić do stanu pierwotnego, wybierając dla każdej usługi ustawienie „yes” lub zmieniając ustawienie „skip_global_service_check” na „no”. Jeśli usługi mają ustawienie „yes”, zostaną włączone po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu serwera Mail Server.

Data publikacji: