Informacje o systemie na komputerze Mac

Użyj aplikacji Informacje o systemie, aby wyświetlić podsumowanie informacji o sprzęcie, oprogramowaniu i sieci komputera Mac.

Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe specyfikacje i inne informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania komputera Mac, w tym informacje o sieci i urządzeniach zewnętrznych. W niektórych wersjach systemu OS X ta aplikacja nosi nazwę Profil systemu.

Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Ten Mac. Zostaną wyświetlone ogólne informacje o komputerze Mac, w tym o modelu, procesorze, pamięci, numerze seryjnym i wersji systemu macOS. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji w aplikacji Informacje o systemie, kliknij przycisk Raport systemowy.

Aby bezpośrednio otworzyć Informacje o systemie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie wybierz kolejno opcje menu Apple  > Informacje o systemie. Można również użyć funkcji Spotlight w celu znalezienia Informacji o systemie albo otworzyć tę aplikację z poziomu folderu Narzędzia w folderze Aplikacje. 

Informacje o systemie otwierają raport systemowy dotyczący komputera Mac:

Wybierz elementy w pasku bocznym, aby uzyskać informacje o każdym z nich. Na przykład, element Sprzęt komputerowy zawiera numer seryjny komputera Mac, element Pamięć pokazuje pamięć RAM dla każdego gniazda pamięci wewnętrznej, a element Oprogramowanie wskazuje, jakiego dysku rozruchowego (woluminu startowego) używa komputer Mac. Element Sieć oraz Narzędzie sieciowe zawierają informacje dotyczące sieci.

Aby aplikacja Informacje o systemie przeczytała numer seryjny na głos, wybierz kolejno opcje Plik > Przeczytaj numer seryjny.

Aby zapisać kopię raportu systemowego, wybierz kolejno opcje Plik > Zachowaj.

Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Informacji o systemie, wybierz kolejno opcje Pomoc > Pomoc Informacji o systemie.

Data publikacji: