Informacje o systemie na komputerze Mac

Użyj aplikacji Informacje o systemie, aby wyświetlić podsumowanie informacji o sprzęcie, oprogramowaniu i sieci komputera Mac.

Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe specyfikacje i inne informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania komputera Mac, w tym informacje o sieci i urządzeniach zewnętrznych. W niektórych wersjach systemu OS X ta aplikacja nosi nazwę Profil systemu.

Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Ten Mac. Zostaną wyświetlone ogólne informacje o komputerze Mac, w tym o modelu, procesorze, pamięci, numerze seryjnym i wersji systemu macOS. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji w aplikacji Informacje o systemie, kliknij przycisk Raport systemowy.

Aby bezpośrednio otworzyć Informacje o systemie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie wybierz kolejno opcje menu Apple  > Informacje o systemie. Można również użyć funkcji Spotlight w celu znalezienia Informacji o systemie albo otworzyć tę aplikację z poziomu folderu Narzędzia w folderze Aplikacje. 

Informacje o systemie otwierają raport systemowy dotyczący komputera Mac:

Wybierz elementy na pasku bocznym, aby uzyskać informacje o każdym z nich. Na przykład:

  • Sekcja Sprzęt pokazuje numer seryjny komputera Mac.
  • Sekcja Pamięć pokazuje, ile pamięci RAM jest zainstalowane w poszczególnych wewnętrznych gniazdach pamięci.
  • Sekcja Oprogramowanie pokazuje, który dysk startowy (wolumin rozruchowy) jest używany przez komputer Mac.
  • Sekcja Sieć zawiera informacje, takie jak adres IP, połączenia dozwolone przez zaporę sieciową systemu macOS, siłę sygnału pobliskich sieci Wi-Fi i nie tylko.

Więcej informacji

  • Aby aplikacja Informacje o systemie przeczytała numer seryjny na głos, wybierz kolejno opcje Plik > Przeczytaj numer seryjny.
  • Aby zapisać kopię raportu systemowego, wybierz kolejno opcje Plik > Zachowaj.
  • Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Informacji o systemie, wybierz kolejno opcje Pomoc > Pomoc Informacji o systemie.
Data publikacji: