Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu OS X Server 3.1.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu OS X Server 3.1.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

OS X Server 3.1.2

 • Ruby

  Dostępne dla: OS X Mavericks 10.9.3 lub nowszy

  Zagrożenie: uruchomienie skryptu Ruby używającego niezaufanych danych wejściowych w celu utworzenia obiektu Float może spowodować zawieszenie się aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach konwersji ciągu na wartość liczby rzeczywistej typu Float w języku Ruby występuje błąd powodujący przepełnienie buforu sterty. Atakujący mógł wysłać specjalnie spreparowane żądanie do narzędzia Profile Manager lub do skryptu Ruby i doprowadzić do zawieszenia się aplikacji lub wykonania dowolnego kodu. Rozwiązanie problemu polega na wprowadzeniu dodatkowej procedury sprawdzania poprawności liczb rzeczywistych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-4164

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: