Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu OS X Server 3.1.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu OS X Server 3.1.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

OS X Server 3.1.2

 • Ruby

  Dostępne dla: OS X Mavericks 10.9.3 lub nowszy

  Zagrożenie: uruchomienie skryptu Ruby używającego niezaufanych danych wejściowych w celu utworzenia obiektu Float może spowodować zawieszenie się aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach konwersji ciągu na wartość liczby rzeczywistej typu Float w języku Ruby występuje błąd powodujący przepełnienie buforu sterty. Atakujący mógł wysłać specjalnie spreparowane żądanie do narzędzia Profile Manager lub do skryptu Ruby i doprowadzić do zawieszenia się aplikacji lub wykonania dowolnego kodu. Rozwiązanie problemu polega na wprowadzeniu dodatkowej procedury sprawdzania poprawności liczb rzeczywistych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-4164

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: