Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie iTunes 11.2.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie iTunes 11.2.1.

To uaktualnienie można pobrać i zainstalować przy użyciu funkcji Uaktualnienia programów lub z witryny Wsparcie Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

iTunes 11.2.1

 • iTunes

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.8 lub nowszy

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może naruszyć bezpieczeństwo kont innych użytkowników lokalnych.

  Opis: po każdym ponownym rozruchu mogą być ustawiane uprawnienia do zapisu dla wszystkich użytkowników dotyczące katalogów /Użytkownicy i /Użytkownicy/Wspólne, co umożliwi modyfikowanie tych katalogów. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu procedur obsługi uprawnień. Informacje na temat ogólnej zawartości programu iTunes 11.2.1 zawiera artykuł http://support.apple.com/kb/TS5434?viewlocale=pl_PL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1347

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: