Stacje bazowe AirPort: włączanie funkcji Remote Play konsoli Sony PlayStation 4

Aby włączyć funkcję Remote Play konsoli Sony PlayStation 4, włącz następujące ustawienia na stacji bazowej AirPort.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.
 1. Skonfiguruj rezerwowanie adresu DHCP.
 2. W programie Finder na komputerze Mac kliknij menu Idź i wybierz opcję Narzędzia.
 3. Otwórz Narzędzie AirPort.
 4. Wybierz stację bazową AirPort, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij opcję Edycja. W razie potrzeby wprowadź hasło.
 5. Kliknij opcję Sieć, a następnie z menu podręcznego Tryb routera wybierz opcję DHCP i NAT.
 6. Kliknij znak plus poniżej pola Odwzorowanie portów.
 7. Wprowadź opis odwzorowania portu dla każdego z trzech ustawień (na przykład PS4-1, PS4-2 i PS4-3). 
 8. Wprowadź adres IP konsoli Sony PlayStation 4 w polu Prywatny Adres IP zgodnie z poniższą ilustracją. Wprowadź też numery portów w pokazany sposób. Aby znaleźć adres IP konsoli PS4, wybierz kolejno opcje menu główne > Settings (Ustawienia) > Network (Sieć) > View Connection Status (Wyświetl stan połączenia).
  • Odwzorowanie 1: UDP 9296 PS4
   • Publiczny port UDP: 9296
   • Prywatny adres IP
   • Prywatny port UDP: 9296
  • Odwzorowanie 2: UDP 9297 PS4
   • Publiczny port UDP: 9297
   • Prywatny adres IP
   • Prywatny port UDP: 9297 
  • Odwzorowanie 3: TCP 9295 PS4
   • Publiczny port TCP: 9295
   • Prywatny adres IP
   • Prywatny port TCP: 9297
 9. Zachowaj każdą konfigurację po jej wprowadzeniu.Po wprowadzeniu wszystkich danych okno powinno mieć następujący wygląd:

 10. Kliknij przycisk Uaktualnij. 

 

 

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: