iBooks: co to jest przestrzeń nazw?

Przestrzenie nazw są swego rodzaju słownikami.

Przestrzenie nazw definiują słowniki XML zawierające elementy i atrybuty, których używa się w EPUB-owych dokumentach z treścią. Każda przestrzeń nazw jest deklarowana przy użyciu adresu URL i atrybutu xmlns lub xmlns:. Na przykład: xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml".

W powyższej deklaracji xmlns: jest atrybutem, a xhtml prefiksem. Po tym, jak prefiks zostanie zadeklarowany, można go wstawiać przed nazwami dowolnych elementów bądź atrybutów, oddzielając go dwukropkiem. Będzie on identyfikował słownik XML, do którego odwołuje się dany element czy atrybut. Oto fragment EPUB-owego pliku OPF ilustrujący użycie prefiksu:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<package xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" unique-identifier="bookid" version="3.0">

	<metadata xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

		<dc:title>Example</dc:title>

		<dc:identifier id="bookid">0123456789</dc:identifier>

		<dc:language>en</dc:language>

	</metadata>

W powyższym przykładzie oprócz standardowej przestrzeni nazw OPF wykorzystano także przestrzeń nazw Dublin Core (xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"). Pozwala ona na określenie atrybutów metadanych w obrębie pliku OPF.
 
Jeśli próba przesłania pliku zakończyła się wyświetleniem błędu dotyczącego niedozwolonego elementu lub atrybutu, możliwe, że dany element lub atrybut nie pochodzi ze słowników przestrzeni nazw zadeklarowanych w pliku EPUB. Aby rozwiązać ten problem, zmień element lub atrybut na właściwy.

Data publikacji: