Konfigurowanie urządzeń audio na komputerze iMac (połowa 2014 r. i nowsze modele)

Dowiedz się, jak skonfigurować urządzenia audio na komputerze iMac (połowa 2014 r. i nowsze modele) Konfigurator Midi Audio pozwala na wybór wejściowych i wyjściowych urządzeń dla kanału audio, skonfigurowanie głośników wyjściowych, określenie częstotliwości zegara i wyregulowanie poziomów audio.

Konfigurator MIDI Audio pozwala na skonfigurowanie wejściowych i wyjściowych urządzeń używanych z komputerem iMac, takich jak mikrofony i wielokanałowe interfejsy audio. Współpracuje z wieloma typami urządzeń audio i MIDI, w tym z urządzeniami audio wbudowanymi w komputerze i cyfrowymi wielokanałowymi urządzeniami audio. Obsługuje urządzenia podłączone do komputera iMac za pośrednictwem interfejsu FireWire, USB, Bluetooth, PCMCIA i PCI.

Ustawienia dostępne w Konfiguratorze MIDI Audio zależą od urządzenia audio. Jeśli mamy na przykład wyjściowe urządzenie audio obsługujące regulację głośności, w Konfiguratorze możemy dostosować głośność każdego kanału audio tego urządzenia.

 1. Podłącz urządzenia audio do komputera iMac. Jeśli trzeba, zainstaluj oprogramowanie dołączone do tych urządzeń. (Sprawdź w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem audio).
 2. Otwórz Konfigurator MIDI Audio (znajdziesz go w katalogu Narzędzia w katalogu Programy komputera).
 3. Wybierz urządzenie audio z listy po lewej stronie okna Urządzenia audio.
  • Aby używać urządzenia jako wejścia dźwięku, wybierz opcję „Urządzenie służy jako wejście dźwięku” z menu podręcznego Czynność.
  • Aby używać urządzenia jako wyjścia dźwięku, wybierz opcję „Urządzenie służy jako wyjście dźwięku” z menu podręcznego Czynność. Jeśli chcesz, aby urządzenie odtwarzało także dźwięki systemowe, wybierz opcję „Urządzenie służy do grania alarmów i efektów dźwiękowych” z menu podręcznego Czynność.
 4. Z prawej strony okna Urządzenia audio wybierz opcje dostępne dla konfigurowanego urządzenia:
  • W większości przypadków możesz zostawić domyślne ustawienie w menu podręcznym Źródło zegara.
  • Aby skonfigurować głośniki do odtwarzania dźwięku przestrzennego (wielokanałowego), kliknij opcję Konfiguruj głośniki. Następnie wybierz typ konfiguracji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie głośników zewnętrznych do odtwarzania dźwięku stereo lub dźwięku przestrzennego.
  • W menu podręcznych Format możesz określić częstotliwość próbkowania i głębię bitową. Te ustawienia powinny odpowiadać ustawieniom Twojego urządzenia audio. Zwróć też uwagę na to, aby wejściowa częstotliwość próbkowania była taka sama jak wyjściowa. Oto przykład konfiguracji wbudowanych głośników komputera iMac:

 

Dodatkowe ustawienia

 • Na komputerach iMac, które zapewniają obsługę sprzętowego konwertera częstotliwości próbkowania, w menu Wejście dostępne jest menu podręczne Sprzętowy konwerter częstotliwości próbkowania. Jeśli z tego menu podręcznego wybierzesz opcję Automatycznie, sprzętowy konwerter częstotliwości próbkowania będzie się włączał, gdy przychodzące próbki audio będą próbkami PCM sformatowanymi zgodnie z międzynarodowym standardem IEC 60958-3. Konwerter będzie się wyłączał, gdy strumień wejściowy będzie kodowany. Zamiast opcji Automatycznie możesz też wybrać opcję Włącz lub Wyłącz, aby Sprzętowy konwerter częstotliwości próbkowania był zawsze włączony lub wyłączony. 
  W przypadku wybrania opcji Włącz nie będzie można strumieniowo przesyłać dźwięku, który nie jest dźwiękiem LPCM lub który został zakodowany, ponieważ może on nie zostać rozpoznany. 
 • Jeśli na Twoim urządzeniu można programowo zmieniać głośność, suwaki Głośność będą niebieskie (aktywne). Przeciągnij je, aby ustawić głośność dla każdego kanału.
Data publikacji: