OS X Server: wysyłanie wiadomości e-mail z zaproszeniami, powiadomieniami i komunikatami, gdy wymagany jest przekaźnik SMTP

System OS X Server może wysyłać wiadomości e-mail zawierające zaproszenia, powiadomienia i komunikaty w imieniu wielu usług systemowych. Ta możliwość dotyczy następujących usług, narzędzi i programów: Caching, Certificate, Disk, Firewall, Mail, Network Configuration, Profile Manager, Software Updates i Time Machine.

Jeśli dostawca usług internetowych wymaga, aby przy wysyłaniu wiadomości e-mail był używany przekaźnik SMTP, system OS X Server można skonfigurować tak, aby korzystał z przekaźnika dostarczonego przez tego dostawcę. 

System OS X Server ma dwa wbudowane serwery SMTP: usługę OS X Mail i Sendmail. Jeśli usługa OS X Mail jest skonfigurowana i włączona, to jest używana do wysyłania zaproszeń, powiadomień i komunikatów. Jeśli nie jest włączona, używany jest serwer Sendmail. 

Jeśli korzystasz z przekaźnika SMTP, musisz dodać adres serwera SMTP i poświadczenia uwierzytelniania (jeśli są wymagane) do konfiguracji OS X Mail Server. Usługa OS X Server Mail i serwer Sendmail korzystają z tych samych plików oraz ustawień konfiguracyjnych:

 1. Otwórz aplikację Server.
 2. W okienku Mail zaznacz opcję „Relay outgoing mail through ISP” (Przekazuj wiadomości wychodzące przez dostawcę).
  Jeśli ta opcja jest już wybrana, kliknij przycisk Edit (Edytuj).Pojawi się monit o wprowadzenie szczegółów połączenia z serwerem przekazującym.
 3. Kliknij pole obok opcji „Relay outgoing mail through ISP” (Przekazuj wiadomości wychodzące przez dostawcę).
 4. Kliknij przycisk Edit (Edytuj).
 5. Wprowadź nazwę DNS i adres IP serwera przekazującego.

  Jeśli wymagany jest nietypowy port, możesz podać numer portu. Po adresie IP lub nazwie hosta postaw dwukropek, a potem wpisz numer portu. Na przykład: 17.172.224.47:587 lub przyklad.com:587. Możesz wyłączyć przeglądanie rekordów wymiany poczty, wpisując adres IP lub nazwę hosta w nawiasach. Na przykład: [17.172.224.47] lub [przyklad.com].
   
 6. Jeśli serwer przekazujący wymaga uwierzytelnienia przed wysłaniem poczty, wybierz opcję „Enable SMTP relay authentication” (Włącz uwierzytelnianie serwera przekazującego SMTP), a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło.Po włączeniu tej opcji poświadczenia są przesyłane za pomocą najlepszej dostępnej metody uwierzytelniania: CRAM-MD5, Digest-MD5 lub protokołu Kerberos.

Nie jest konieczne uruchamianie ani ponowne uruchamianie usługi OS X Mail. Wprowadzone ustawienia zostaną automatycznie zastosowane zarówno do usługi OS X Server Mail, jak i do serwera Sendmail.

Data publikacji: