Przenoszenie zawartości z używanego do tej pory telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na urządzenie o mniejszej pojemności

Dowiedz się, jak zoptymalizować zawartość i zmniejszyć zajmowane przez nią miejsce na dysku, aby przenieść ją na urządzenie o mniejszej pojemności.

Sprawdzanie dostępnego miejsca dyskowego

Zanim przeniesiesz zawartość na nowe urządzenie, sprawdź, ilość zajętego miejsca na dotychczasowym urządzeniu. Jeśli wszystkie dane zmieszczą się na nowym urządzeniu przenieś je na nowe urządzenie, niczego nie usuwając.

Jeśli przenosisz zawartość na urządzenie o mniejszej pojemności, może być konieczne zoptymalizowanie lub usunięcie części istniejącej zawartości. Sprawdź, jaka zawartość zajmuje najwięcej miejsca na urządzeniu, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > [Urządzenie] (pamięć). Dowiedz się więcej o wykorzystaniu danych na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Telefon iPhone wyświetlający ekran [Urządzenie] (pamięć). Tutaj możesz zobaczyć, które aplikacje i usługi zajmują najwięcej miejsca na Twoim urządzeniu.


Zarządzanie miejscem dyskowym

Istnieje kilka sposobów na zarządzanie lub ograniczenie użycia miejsca dyskowego.

Nagrania dźwiękowe, filmy, seriale i książki

Dowiedz się, jak usunąć muzykę, filmy, programy TV i książki z urządzenia.

Zdjęcia i nagrania wideo

Aby zmniejszyć ilość miejsca używanego przez zdjęcia i nagrania wideo, możesz zaimportować je z albumu Rolka z aparatu na komputer. Aby usunąć zdjęcia z albumu Rolka z aparatu po ich zaimportowaniu: 

  1. Stuknij opcję Wybierz.
  2. Zaznacz zdjęcia, które chcesz usunąć.
  3. Stuknij przycisk Kosz .

Jeśli zechcesz wyświetlić zdjęcia na urządzeniu po usunięciu ich z albumu Rolka z aparatu, zsynchronizuj je z biblioteki zdjęć. Synchronizacja biblioteki zdjęć na komputerze optymalizuje zsynchronizowane zdjęcia, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Aby zaoszczędzić miejsce, można także zsynchronizować mniejszą część biblioteki zdjęć.

Aplikacje

Aby zmniejszyć ilość miejsca zajmowanego przez aplikacje:

Data publikacji: