Przenoszenie zawartości z używanego do tej pory telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na urządzenie o mniejszej pojemności

Poniższe wskazówki pomogą w zoptymalizowaniu zawartości i zmniejszeniu użycia, aby można było dokonać przeniesienia na urządzenie z mniejszą ilością miejsca dyskowego.

Przed przeniesieniem danych na nowe urządzenie sprawdź, ile pojemności bieżącego urządzenia używasz. Jeśli wszystkie dane zmieszczą się na nowym urządzeniu przenieś je na nowe urządzenie, niczego nie usuwając.

Jeśli przenosisz dane na urządzenie o mniejszej pojemności, może zajść potrzeba zoptymalizowania lub usunięcia części istniejącej zawartości. Sprawdź, jaka zawartość zajmuje najwięcej miejsca na urządzeniu, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dysk i użycie iCloud > Zarządzaj dyskiem. Dowiedz się więcej na temat użycia pojemności w systemie iOS.

Aby zmniejszyć użycie, użyj jednej z lub kombinacji następujących opcji:

 

Dźwięk, filmy, serie i książki

Zdjęcia i wideo

Aplikacje

Inne

Ilość innych danych możesz zmniejszyć następującymi metodami:

  • Uruchom ponownie urządzenie: gdy wyłączysz i włączysz urządzenie, system iOS wyczyści dane przechowywane w pamięci podręcznej i wykona inne optymalizacje systemu.
  • Zsynchronizuj urządzenie za pomocą programu iTunes: synchronizacja powoduje przeniesienie danych, takich jak dzienniki, z urządzenia na komputer. Może to spowodować zmniejszenie ilości miejsca zajmowanego przez inne dane.

 

Data publikacji: