Przenoszenie zawartości z używanego do tej pory telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na urządzenie o mniejszej pojemności

Dowiedz się, jak zoptymalizować zawartość i zmniejszyć użycie danych, przenosząc zawartość na urządzenie z mniejszą ilością wolnego miejsca.

Sprawdzanie dostępnego miejsca dyskowego

Zanim przeniesiesz zawartość na nowe urządzenie, sprawdź, ilość zajętego miejsca na dotychczasowym urządzeniu. Jeśli wszystkie dane zmieszczą się na nowym urządzeniu przenieś je na nowe urządzenie, niczego nie usuwając.

Jeśli przenosisz zawartość na urządzenie o mniejszej pojemności, może być konieczne zoptymalizowanie lub usunięcie części istniejącej zawartości. Sprawdź, jaka zawartość zajmuje najwięcej miejsca na urządzeniu, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > [Urządzenie] (pamięć). Dowiedz się więcej na temat użycia w systemie iOS.


Zarządzanie miejscem dyskowym

Istnieje kilka sposobów na ograniczenie użycia miejsca dyskowego i zarządzanie nim na urządzeniu.

Nagrania dźwiękowe, filmy, seriale i książki

Aby ograniczyć użycie miejsca dyskowego przez nagrania dźwiękowe, filmy, seriale i książki:

Zdjęcia i nagrania wideo

Aby zmniejszyć ilość miejsca używanego przez zdjęcia i nagrania wideo, możesz zaimportować je z albumu Rolka z aparatu na komputer. Aby usunąć zdjęcia z albumu Rolka z aparatu po ich zaimportowaniu: 

  1. Stuknij opcję Wybierz.
  2. Zaznacz zdjęcia, które chcesz usunąć.
  3. Stuknij ikonę ikona kosza.

Jeśli zechcesz wyświetlić zdjęcia na urządzeniu po usunięciu ich z albumu Rolka z aparatu, zsynchronizuj je z biblioteki iTunes. iTunes optymalizuje zsynchronizowane zdjęcia na urządzeniu, dzięki czemu oszczędza miejsce. Można także zsynchronizować mniejszą część biblioteki zdjęć.

Aplikacje

Aby zmniejszyć użycie danych przez aplikacje:

Możesz też zmniejszyć ilość innych danych, wykonując poniższe czynności:

  • Uruchom ponownie urządzenie: gdy wyłączysz i włączysz urządzenie, system iOS wyczyści dane przechowywane w pamięci podręcznej i wykona inne optymalizacje systemu.
  • Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją iTunes: synchronizacja powoduje przeniesienie danych, takich jak dzienniki, z urządzenia na komputer. Dzięki temu można zmniejszyć ilość miejsca zajmowanego przez inne dane.
Data publikacji: