Informacje o przeglądarce Safari 7.0.3

Uaktualnienie przeglądarki Safari do wersji 7.0.3 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X Mavericks. Uaktualnienie zawiera poprawki dotyczące zgodności, stabilności i zabezpieczeń.

Cechy tego uaktualnienia:

  • Wyeliminowanie problemu z polem wyszukiwania i polem adresu, który mógł powodować wczytanie strony internetowej lub wysłanie terminu wyszukiwania przed naciśnięciem klawisza Return.
  • Poprawienie zgodności automatycznego wypełniania danych karty kredytowej z witrynami.
  • Wyeliminowanie problemu, który mógł powodować blokowanie odbierania powiadomień w trybie push z witryn.
  • Dodanie preferencji, która umożliwia wyłączenie monitów dotyczących powiadomień w trybie push odbieranych z witryn.
  • Dodanie obsługi stron internetowych w domenach funkcjonalnych.
  • Poprawa działania trybu piaskownicy przeglądarki Safari.
  • Wyeliminowanie problemów z zabezpieczeniami, łącznie z problemami wykrytymi podczas najnowszych konkursów zabezpieczeń.

Przeglądarkę Safari można uaktualnić w okienku Updates (Uaktualnienia) w sklepie Mac App Store.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o funkcjach zabezpieczeń w tym uaktualnieniu zawiera artykuł pod adresem http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=pl_PL

Data publikacji: