Informacje o uaktualnieniu oprogramowania OS X Server 3.1.2

Dowiedz się na temat zmian wprowadzonych w uaktualnieniu oprogramowania OS X Server 3.1.2.

To oprogramowanie uaktualnia oprogramowanie OS X Server 3.0, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.1 i 3.1.1 do wersji 3.1.2. Wymaga systemu OS X Mavericks 10.9.3 lub nowszego.

Sposób instalacji

Oprogramowanie OS X Server 3.1.2 jest dostępne w sklepie Mac App Store. Będzie ono widoczne w okienku Uaktualnienia, o ile masz zainstalowane oprogramowanie OS X Server (Mavericks). Kliknij przycisk Uaktualnij, aby je zainstalować. Aby zapobiec przerwom w dostępie do usług, uaktualnienia oprogramowania Server nie są automatycznie instalowane, nawet jeśli została wybrana opcja automatycznego instalowania innych uaktualnień ze sklepu Mac App Store.

Podczas instalacji może pojawić się komunikat „Wykryto zamiennik aplikacji Server”. Jest to normalna część procesu uaktualniania. W trakcie uaktualniania są zachowywane wszystkie ustawienia i dane oprogramowania Server.

Po ukończeniu instalacji otwórz aplikację Server, aby zakończyć instalowanie wcześniej skonfigurowanych usług.

Zawarte zmiany

Uaktualnienie oprogramowania Server 3.1.2 zwiększa ogólną stabilność pakietu OS X Server i obejmuje następujące udoskonalenia.

  • Poprawki profili wdrażania narzędzia Profile Manager zawierających zmienne, gdy włączone jest podpisywanie kodu.
  • Zwiększona niezawodność narzędzia Profile Manager na potrzeby wysyłania zaproszeń programu zakupów grupowych Volume Purchase Program.
  • Poprawki umożliwiające narzędziu Profile Manager zarządzanie systemami programu rejestracji urządzeń z długimi nazwami opisowymi.
  • Poprawiona stabilność serwera wiadomości podczas korzystania z pokojów chatu.
  • Ulepszone dostarczanie wiadomości do grup pocztowych. Uwaga: usługa poczty nie może dostarczać do grup wiadomości zawierających niezakodowane dane 8-bitowe.

Uaktualnienie systemu OS X 10.9.3, które jest wymagane dla pakietu Server 3.1.2, po zainstalowaniu na serwerze udostępnia następujące udoskonalenia.

  • Usuwa problem z kopiowaniem plików do udostępnionego katalogu SMB.
  • Usuwa problem uniemożliwiający użytkownikom mającym konta Active Directory logowanie się do usługi przesyłania wiadomości.

Informacje na temat zawartości uaktualnienia pakietu OS X Server 3.1.2 dotyczącej zabezpieczeń można znaleźć w artykule  Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Data publikacji: