OS X Server: zarządzanie opcjami wtyczek przeglądarki Safari za pomocą profilu konfiguracji

W wersjach 6.1.2 i 7.0.2 przeglądarki Safari można zarządzać opcjami wtyczek przeglądarki za pomocą profilów konfiguracji systemu OS X Server.

Utwórz pakiet niestandardowych ustawień za pomocą narzędzia Profile Manager systemu OS X Server. Wpisz nazwę domeny preferencji „com.apple.Safari” i dodaj klucz ManagedPlugInPolicies, zgodnie z poniższym opisem.

Klucz Typ Zawartość
ManagedPlugInPolicies Słownik W tym słowniku są przechowywane informacje dla każdej zarządzanej wtyczki. Klucz to identyfikator pakietu wtyczki, a wartość to opisany poniżej słownik z informacjami o wtyczce.

Niektóre typowe identyfikatory pakietów:
  • com.apple.QuickTime Plugin.plugin
  • com.oracle.java.JavaAppletPlugin
  • com.macromedia.Flash Player.plugin

 

Słownik wtyczek
Każdy słownik informacji o wtyczce może zawierać następujące klucze:

Klucz Typ Wartość
PlugInFirstVisitPolicy Ciąg

Opcjonalny. Określa zasady dotyczące wtyczki na czas pierwszej wizyty w witrynie, która korzysta z tej wtyczki. Na podstawie tych zasad przeglądarka Safari zezwoli na uruchomienie wtyczki, zablokuje jej uruchomienie lub zapyta użytkownika, czy zezwolić na uruchomienie.


Akceptowane są następujące wartości:

  • PlugInPolicyAsk = Zapytaj
  • PlugInPolicyBlock = Zablokuj
  • PlugInPolicyAllowWithSecurityRestrictions = Pozwól
  • PlugInPolicyAllowNoSecurityRestrictions = Zawsze pozwalaj
PlugInPreventPerSitePolicyChange Wartość logiczna Opcjonalna. Jeśli wartość jest użyta i ustawiona jako true, użytkownik nie może zmieniać ustawień wtyczek dla witryn określonych w PlugInHostnamePolicies.
PlugInRunUnsandboxedOnFirstVisit Wartość logiczna Opcjonalna. Jeśli wartość jest użyta i ustawiona jako true, wtyczka może być uruchamiana w trybie bez zabezpieczeń podczas pierwszej wizyty w witrynie. Wartość domyślna to: false.
PlugInHostnamePolicies Tablica słowników Opcjonalna. Ta tablica przechowuje pojedynczo ustawienia dla konkretnych witryn internetowych. Poniżej opisano format słownika dla każdej witryny.

 

Słownik witryny
Każdy słownik witryny internetowej może zawierać następujące klucze:

Klucz Typ Wartość
PlugInHostname Ciąg Nazwa hosta witryny internetowej.
PlugInPolicy Ciąg Określa zasady dotyczące wtyczek używane w tej witrynie. Dopuszczalne wartości są takie same jak w kluczu PlugInFirstVisitPolicy powyżej.
PlugInRunUnsandboxed Wartość logiczna Opcjonalna. Jeśli wartość jest użyta i ustawiona jako true, wtyczka ma zezwolenie na uruchamianie się w trybie bez zabezpieczeń. Wartość domyślna to: false.

Więcej informacji

Aby zobaczyć przykład ustawień wtyczek, zapoznaj się ze źródłem tego przykładowego profilu konfiguracji.

Data publikacji: