Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarkach Safari 6.1.3 i Safari 7.0.3

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarkach Safari 6.1.3 i Safari 7.0.3.

To uaktualnienie można pobrać i zainstalować przy użyciu funkcji Uaktualnienia programów lub z witryny Wsparcie Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Safari 6.1.3 lub Safari 7.0.3

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 i OS X Mavericks 10.9.2

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-2871: użytkownik miaubiz

  CVE-2013-2926: cloudfuzzer

  CVE-2013-2928: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-6625: cloudfuzzer

  CVE-2014-1289: firma Apple

  CVE-2014-1290: użytkownik ant4g0nist (SegFault) pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP, zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1291: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1292: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1293: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1294: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1298: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1299: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome, firma Apple, Renata Hodovan z Uniwersytetu w Segedynie / Samsung Electronics

  CVE-2014-1300: Ian Beer z Google Project Zero pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2014-1301: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1302: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome, firma Apple

  CVE-2014-1303: KeenTeam w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2014-1304: firma Apple

  CVE-2014-1305: firma Apple

  CVE-2014-1307: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1308: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1309: cloudfuzzer

  CVE-2014-1310: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1311: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1312: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1313: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1713: VUPEN w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 i OS X Mavericks 10.9.2

  Zagrożenie: atakujący, który uruchomi dowolny kod w procesie WebProcess, może być w stanie odczytać dowolne pliki mimo ograniczeń piaskownicy.

  Opis: w procedurze obsługi komunikatów IPC z procesu WebProcess występował błąd logiki. Rozwiązanie tego problemu polega na zastosowaniu dodatkowej procedury sprawdzania poprawności komunikatów IPC.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1297: Ian Beer z Google Project Zero

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: