Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarkach Safari 6.1.3 i Safari 7.0.3

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarkach Safari 6.1.3 i Safari 7.0.3.

To uaktualnienie można pobrać i zainstalować przy użyciu funkcji Uaktualnienia programów lub z witryny Wsparcie Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Safari 6.1.3 lub Safari 7.0.3

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 i OS X Mavericks 10.9.2

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-2871: użytkownik miaubiz

  CVE-2013-2926: cloudfuzzer

  CVE-2013-2928: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-6625: cloudfuzzer

  CVE-2014-1289: firma Apple

  CVE-2014-1290: użytkownik ant4g0nist (SegFault) pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP, zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1291: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1292: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1293: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1294: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1298: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1299: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome, firma Apple, Renata Hodovan z Uniwersytetu w Segedynie / Samsung Electronics

  CVE-2014-1300: Ian Beer z Google Project Zero pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2014-1301: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1302: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome, firma Apple

  CVE-2014-1303: KeenTeam w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2014-1304: firma Apple

  CVE-2014-1305: firma Apple

  CVE-2014-1307: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1308: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1309: cloudfuzzer

  CVE-2014-1310: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1311: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1312: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1313: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2014-1713: VUPEN w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 i OS X Mavericks 10.9.2

  Zagrożenie: atakujący, który uruchomi dowolny kod w procesie WebProcess, może być w stanie odczytać dowolne pliki mimo ograniczeń piaskownicy.

  Opis: w procedurze obsługi komunikatów IPC z procesu WebProcess występował błąd logiki. Rozwiązanie tego problemu polega na zastosowaniu dodatkowej procedury sprawdzania poprawności komunikatów IPC.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1297: Ian Beer z Google Project Zero

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: