Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.2 i Uaktualnieniu zabezpieczeń 2014-001

W niniejszym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.2 i Uaktualnieniu zabezpieczeń 2014-001.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

To uaktualnienie można pobrać i zainstalować przy użyciu funkcji Uaktualnienia programów lub z witryny Wsparcie Apple.

Uaktualnienie systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.2 i Uaktualnienie zabezpieczeń 2014-001

 • Apache

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: istnieje wiele luk w zabezpieczeniach serwera Apache.

  Opis: oprogramowanie Apache zawiera wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsze mogą spowodować atak XSS (cross-site scripting). W celu rozwiązania tych problemów należy uaktualnić serwer Apache do wersji 2.2.26.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1862

  CVE-2013-1896

 • Piaskownica aplikacji

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5

  Zagrożenie: piaskownica aplikacji może być pomijana.

  Opis: interfejs usług uruchamiania służący do uruchamiania aplikacji zezwalał aplikacjom z ograniczeniami piaskownicy na określanie listy argumentów przekazywanych do nowego procesu. Aplikacja z ograniczeniami piaskownicy, której bezpieczeństwo zostało naruszone, może to wykorzystać w celu pominięcia piaskownicy. Ten problem rozwiązano przez zablokowanie możliwości określania argumentów aplikacjom z ograniczeniem piaskownicy. Ten problem nie występuje na komputerach z systemami OS X Mavericks 10.9 i nowszymi.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5179: Friedrich Graeter z firmy The Soulmen GbR

 • ATS

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: wyświetlenie lub pobranie dokumentu zawierającego złośliwie spreparowaną czcionkę osadzoną może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi czcionek Type 1 występuje błąd powodujący uszkodzenie pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1254: Felix Groebert z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

 • ATS

  Dostępne dla: OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: piaskownica aplikacji może być pomijana.

  Opis: wystąpiło uszkodzenie pamięci w ramach obsługi komunikatów Mach przekazywanych do programu ATS. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1262: Meder Kydyraliev z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

 • ATS

  Dostępne dla: OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: piaskownica aplikacji może być pomijana.

  Opis: problem dotyczący dowolnego zwolnienia w ramach obsługi komunikatów Mach przekazywanych do programu ATS. Ten problem rozwiązano przez zastosowanie dodatkowej procedury sprawdzania poprawności komunikatów Mach.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1255: Meder Kydyraliev z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

 • ATS

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: piaskownica aplikacji może być pomijana.

  Opis: wystąpiło przepełnienie buforu w ramach obsługi komunikatów Mach przekazywanych do programu ATS. Rozwiązanie tego problemu polega na wprowadzeniu dodatkowych procedur sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1256: Meder Kydyraliev z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

 • Zasady dotyczące zaufania dla certyfikatów

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Wpływ: uaktualniono certyfikaty główne.

  Opis: uaktualniono zestaw systemowych certyfikatów głównych. Kompletna lista rozpoznawanych przez system certyfikatów głównych jest dostępna w aplikacji Dostęp do pęku kluczy.

 • Pliki cookie programu CFNetwork

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5

  Zagrożenie: pliki cookie sesji mogą zostać zachowane nawet po wyzerowaniu przeglądarki Safari.

  Opis: wyzerowanie przeglądarki Safari nie zawsze powodowało usunięcie plików cookie sesji, dopóki przeglądarka Safari nie została zamknięta. Ten problem rozwiązano przez poprawienie obsługi plików cookie sesji. Ten problem nie występuje na komputerach z systemami OS X Mavericks 10.9 i nowszymi.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1257: Rob Ansaldo z Amherst College, Graham Bennett

 • CoreAnimation

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi obrazów programu CoreAnimation istnieje błąd powodujący przepełnienie buforu sterty. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1258: Karl Smith z NCC Group

 • CoreText

  Dostępne dla: OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: aplikacje stosujące program CoreText mogą być narażone na nieoczekiwane zakończenie działania lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi czcionek Unicode przez program CoreText występuje błąd interpretacji znaku liczby. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1261: Lucas Apa i Carlos Mario Penagos z IOActive Labs

 • curl

  Dostępne dla: OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: napastnik mający uprzywilejowany dostęp do sieci może przechwycić dane uwierzytelniania użytkownika lub inne poufne informacje.

  Opis: w przypadku łączenia się za pomocą programu curl z adresem URL typu HTTPS zawierającym adres IP nie można sprawdzić poprawności adresu IP względem certyfikatu. Ten problem nie występuje na komputerach z systemami starszymi niż OS X Mavericks 10.9.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1263: Roland Moriz z Moriz GmbH

 • Bezpieczeństwo danych

  Dostępne dla: OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca wysoki poziom przywilejów sieciowych może przechwytywać lub modyfikować dane w sesjach zabezpieczonych za pomocą protokołu SSL/TLS.

  Opis: mechanizm Secure Transport nie może sprawdzić autentyczności połączenia. Ten problem rozwiązano przez odtworzenie brakujących etapów sprawdzania poprawności.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1266

 • Data i czas

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: nieuprawniony użytkownik może zmienić ustawienia zegara systemowego.

  Opis: to uaktualnienie powoduje zmianę zachowania polecenia

  systemsetup
  , aby do zmiany ustawień zegara systemowego były wymagane usprawnienia administratora.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1265

 • Zakładka pliku

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: otwarcie pliku ze złośliwie spreparowaną nazwą może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi nazw plików występował błąd powodujący przepełnienie buforu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1259

 • Program Finder

  Dostępne dla: OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: uzyskiwanie dostępu do listy ACL pliku za pomocą programu Finder może umożliwić innym użytkownikom uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do plików

  Opis: uzyskiwanie dostępu do listy ACL pliku za pomocą programu Finder może spowodować uszkodzenie list ACL pliku. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi list ACL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1264

 • ImageIO

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku JPEG może spowodować ujawnienie zawartości pamięci.

  Opis: w procedurach obsługi znaczników JPEG przez bibliotekę libjpeg występuje problem z dostępem do niezainicjowanej pamięci, co powoduje ujawnienie zawartości pamięci. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu obsługi plików JPEG.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-6629: Michał Zalewski

 • IOSerialFamily

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5

  Zagrożenie: działanie złośliwej aplikacji może spowodować wykonanie dowolnego kodu w jądrze.

  Opis: w sterowniku IOSerialFamily wystąpił dostęp do tablicy spoza dozwolonego zakresu. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowych procedur sprawdzania ograniczeń. Ten problem nie występuje na komputerach z systemami OS X Mavericks 10.9 i nowszymi.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5139: @dent1zt

 • Usługi uruchamiania

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5

  Zagrożenie: widoczne rozszerzenie pliku może być nieprawidłowe

  Opis: w procedurze obsługi niektórych znaków Unicode istnieje błąd, który może zezwalać na wyświetlanie nieprawidłowych rozszerzeń nazw plików. Rozwiązanie tego problemu polega na filtrowaniu niebezpiecznych znaków Unicode w wyświetlanych nazwach plików. Ten problem nie występuje na komputerach z systemami OS X Mavericks 10.9 i nowszymi.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5178: Jesse Ruderman z firmy Mozilla Corporation, Stephane Sudre z firmy Intego

 • Sterowniki firmy NVIDIA

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: uruchomienie złośliwej aplikacji może spowodować wykonanie dowolnego kodu na karcie graficznej.

  Opis: istnieje błąd umożliwiający zapis w pamięci zaufanej na karcie graficznej. Ten problem rozwiązano przez uniemożliwienie hostowi zapisu w tej pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5986: Marcin Kościelnicki z projektu X.Org Foundation Nouveau

  CVE-2013-5987: Marcin Kościelnicki z projektu X.Org Foundation Nouveau

 • PHP

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: istnieje wiele luk w zabezpieczeniach języka PHP.

  Opis: język PHP zawiera wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsza może spowodować wykonanie dowolnego kodu. Rozwiązanie tych problemów polega na uaktualnieniu języka PHP do wersji 5.4.24 w systemie OS X Mavericks 10.9 i do wersji 5.3.28 w systemach OS X Lion oraz Mountain Lion.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-4073

  CVE-2013-4113

  CVE-2013-4248

  CVE-2013-6420

 • Szybki przegląd

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5

  Zagrożenie: pobranie złośliwie spreparowanego pliku pakietu Microsoft Office może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi plików pakietu Microsoft Office przez program Szybki przegląd występuje błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Pobranie złośliwie spreparowanego pliku pakietu Microsoft Office może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania programu lub wykonanie dowolnego kodu. Ten problem nie występuje na komputerach z systemami OS X Mavericks 10.9 i nowszymi.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1260: Felix Groebert z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

 • Szybki przegląd

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: pobranie złośliwie spreparowanego dokumentu programu Microsoft Word może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu

  Opis: w procedurach obsługi dokumentów programu Microsoft Word przez program Szybki przegląd występuje błąd dwukrotnego zwolnienia pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1252: Felix Groebert z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

 • QuickTime

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: odtworzenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi atomów „ftab” występował błąd powodujący przepełnienie buforu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1246: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP.

 • QuickTime

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: odtworzenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi atomów „dref” występuje błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1247: Tom Gallagher i Paul Bates pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • QuickTime

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: odtworzenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi atomów „Idat” występuje błąd powodujący przepełnienie buforu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1248: Jason Kratzer we współpracy z organizacją iDefense VCP

 • QuickTime

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego obrazu PSD może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania programu lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi obrazów PSD występuje błąd powodujący przepełnienie buforu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1249 : dragonltx z zespołu do spraw bezpieczeństwa firmy Tencent

 • QuickTime

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: odtworzenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi elementów „ttfo” występuje błąd wymiany bajtów spoza dozwolonego zakresu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1250: Jason Kratzer we współpracy z organizacją iDefense VCP

 • QuickTime

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 oraz OS X Mavericks 10.9 i 10.9.1

  Zagrożenie: odtworzenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi atomów „stsz” występuje błąd interpretacji znaku liczby. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1245: Tom Gallagher i Paul Bates pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • Secure Transport

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5

  Zagrożenie: osoba atakująca może odszyfrować dane chronione za pomocą protokołu SSL.

  Opis: znane były ataki na poufność komunikacji za pośrednictwem protokołów SSL 3.0 i TLS 1.0 polegające na używaniu szyfru blokującego w trybie CBC przez oprogramowanie szyfrujące. Rozwiązanie tego problemu dotyczącego aplikacji korzystających z mechanizmu Secure Transport polega na domyślnym włączeniu dla tej konfiguracji minimalizowania zagrożenia za pomocą fragmentów 1-bajtowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3389: Juliano Rizzo i Thai Duong

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: