Łączenie konta Apple ID z kontem Movies Anywhere

Połącz swoje konto Apple ID z kontem Movies Anywhere, aby oglądać filmy objęte usługą na wszystkich swoich urządzeniach.

Usługa Movies Anywhere umożliwia przeglądanie i oglądanie kolekcji filmów takich producentów, jak Disney, 20th Century Fox, Sony Pictures, Universal i Warner Bros, a także udostępnia materiały dodatkowe i wyjątkowe nagrania wideo z dowolnego telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub PC albo urządzenia Apple TV. Usługa Movies Anywhere jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

Na komputerze dostęp do usługi Movies Anywhere możesz uzyskać na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i urządzeniu Apple TV przez bezpłatną aplikację, którą można pobrać ze sklepu App Store.

Z kontem Apple ID możesz powiązać do dziesięciu urządzeń (w tym pięć komputerów), na których będzie można odtwarzać muzykę i wideo. Każdy komputer musi być także autoryzowany przy użyciu tego samego konta Apple ID.

Łączenie konta Apple ID z kontem Movies Anywhere

 1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz aplikację Movies Anywhere i zaloguj się.
 2. Stuknij ikonę swojego profilu na górze ekranu i stuknij opcję Manage Retailers (Zarządzaj sprzedawcami).
 3. Stuknij opcję iTunes. Po otwarciu aplikacji iTunes lub iTunes Store ukończ proces łączenia kont.

Jednocześnie możesz połączyć tylko jedno konto. Później możesz je zmienić raz na 180 dni.

Konto możesz również powiązać w witrynie MoviesAnywhere.com. Po zalogowaniu kliknij lub stuknij swoją nazwę w prawym górnym rogu i wybierz opcję Manage Retailers.

Odnawianie lub zaprzestanie korzystania z usługi Movies Anywhere

Co dwa lata Apple jest zobowiązana uzyskać Twoją zgodę na udostępnianie filmów objętych usługą zakupionych w sklepie iTunes Store za pomocą usługi Movies Anywhere. Nowe, objęte usługą zakupy w sklepie iTunes Store nie będą udostępniane w usłudze Movies Anywhere, dopóki nie odnowisz zgody.

W dowolnym momencie możesz też zaprzestać korzystania z usługi Movies Anywhere. Po rozłączeniu kont Apple ID i Movies Anywhere nadal możesz oglądać filmy zakupione w usłudze Movies Anywhere lub sklepie iTunes Store. Pamiętaj jednak, że nowe filmy możesz oglądać tylko za pośrednictwem aplikacji, w której zostały zakupione.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij identyfikator Apple ID i opcję Pokaż Apple ID. Może zostać wyświetlony monit o uwierzytelnienie konta Apple ID.
 3. Przewin w dół do sekcji Movies Anywhere. Jeśli nie widzisz usługi Movies Anywhere, upewnij się, że zalogowano się za pomocą tego samego konta Apple ID powiązanego z tą usługą.
 4. Stuknij opcję Odnów, aby wyrazić ponowną zgodę na udostępnianie lub opcję Rozłącz, aby rozłączyć konta Apple ID i Movies Anywhere.

Możesz również rozłączyć konto Apple ID w aplikacji Movies Anywhere. Otwórz aplikację i wybierz kolejno opcje More (Więcej) > Manage Retailers, a następnie stuknij opcję Disconnect (Rozłącz) pod pozycją iTunes.

Na komputerze Mac lub PC

 1. Na komputerze Mac otwórz aplikację Apple TV. Na komputerze PC otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows.
 2. Na pasku menu u góry ekranu wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
 3. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 4. Na stronie Informacje o koncie przewiń do sekcji Podsumowanie Apple ID i poszukaj usługi Movies Anywhere. Jeśli nie widzisz usługi Movies Anywhere, upewnij się, że zalogowano się za pomocą tego samego konta Apple ID powiązanego z tą usługą.
 5. Kliknij opcję Odnów, aby wyrazić ponowną zgodę na udostępnianie lub opcję Rozłącz, aby rozłączyć konta Apple ID i Movies Anywhere.

Jakość 4K, HDR lub Dolby Vision

 • Jeśli kupisz film objęty usługą powiązaną Movies Anywhere* w jakości 4K, HDR, Dolby Vision lub Dolby Atmos, będzie można obejrzeć go w wersji o tej samej jakości ze sklepu iTunes Store (pod warunkiem, że ten sam film jest dostępny w tej wersji w sklepie iTunes Store).
 • Jeśli kupisz film objęty usługą powiązaną Movies Anywhere* w jakości HD, będzie można obejrzeć go w wersji o tej samej jakości ze sklepu iTunes Store. (Filmy nie zostaną uaktualnione do jakości 4K, HDR, Dolby Vision lub Dolby Atmos, nawet jeśli w sklepie iTunes Store znajdują się filmy w tych formatach).
 • Jeśli kupisz film objęty usługą ze sklepu iTunes Store w jakości 4K, HDR, Dolby Vision lub Dolby Atmos, będzie można obejrzeć go w wersji o tej samej jakości za pomocą usługi powiązanej Movies Anywhere (pod warunkiem, że ten sam film jest dostępny w tej wersji w usłudze powiązanej)*.
 • Jeśli kupisz film objęty usługą ze sklepu iTunes Store w jakości HD, który następnie zostanie uaktualniony do jakości 4K, HDR, Dolby Vision lub Dolby Atmos, może on nie być dostępny do obejrzenia w usłudze powiązanej Movies Anywhere* w uaktualnionej wersji (ale będzie można go obejrzeć w wersji HD).

* Odwiedź witrynę MoviesAnywhere.com, aby uzyskać więcej informacji o usługach powiązanych.

Pomoc

 • Jeśli kupisz film w sklepie iTunes Store, a później otrzymasz za niego zwrot, nie będzie on dostępny w usłudze Movies Anywhere ani w sklepie iTunes Store.
 • Przesyłanie strumieniowe i pobieranie filmów objętych usługą za pośrednictwem usługi Movies Anywhere jest możliwe tylko na obszarze Stanów Zjednoczonych oraz niektórych terytoriów zależnych i posiadłości Stanów Zjednoczonych.
 • Aby uzyskać informacje o wymaganiach systemowych i poznać szczegóły dotyczące programu odwiedź stronę MoviesAnywhere.com lub skontaktuj się z przedstawicielem usługi Movies Anywhere na stronie help.moviesanywhere.com.
 • W razie pilnych problemów zadzwoń pod numer 1-833-466-8438, aby porozmawiać z przedstawicielem usługi Movies Anywhere.
 • W przypadku wszystkich innych pytań skorzystaj z formularza kontaktowego usługi Movies Anywhere. Możesz też otworzyć aplikację Movies Anywhere na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, stuknąć ikonę Settings (Ustawienia), a następnie opcje > Help Center (Centrum pomocy) > Contact Us (Skontaktuj się z nami).

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: