Informacje o uaktualnieniu oprogramowania OS X Server do wersji 3.0.3

To oprogramowanie uaktualnia oprogramowanie OS X Server 3.0, 3.0.1 i 3.0.2 do wersji 3.0.3. Wymaga systemu OS X Mavericks 10.9.2 lub nowszego.

Sposób instalacji

Uaktualnienie oprogramowania OS X Server do wersji 3.0.3 jest dostępne w sklepie Mac App Store. Będzie ono widoczne w okienku Uaktualnienia, o ile masz zainstalowany system OS X Server (Mavericks). Kliknij przycisk Uaktualnij, aby je zainstalować. Aby zapobiec przerwom w dostępie do usług, uaktualnienia pakietu Server nie są automatycznie instalowane, nawet jeśli została wybrana opcja automatycznego instalowania innych uaktualnień ze sklepu Mac App Store.

Podczas instalacji może pojawić się komunikat „Wykryto zamiennik aplikacji Server”. Jest to normalna część procesu uaktualniania. W trakcie uaktualniania zachowywane są wszystkie ustawienia i dane pakietu Server.

Po ukończeniu instalacji otwórz aplikację Server, aby zakończyć instalowanie wcześniej skonfigurowanych usług.

Zawarte zmiany

Uaktualnienie oprogramowania Server do wersji 3.0.3 zwiększa ogólną stabilność systemu OS X Server i obejmuje wymienione niżej udoskonalenia.

  • Rozwiązuje problem z serwerem Xcode uniemożliwiający dodawanie nowych użytkowników do zespołu deweloperów w systemie OS X 10.9.2.
  • Zawiera ulepszenia wprowadzone w oprogramowaniu Server 3.0.2 i 3.0.1.
Data publikacji: