Automatyzowanie zadań w pakiecie iWork na komputer Mac przy użyciu języka AppleScript

Język AppleScript pozwala na zautomatyzowanie typowych zadań w aplikacjach pakietu iWork na komputer Mac w celu podniesienia produktywności i ograniczenia pomyłek.

Obsługa języka AppleScript w aplikacjach pakietu iWork dla komputerów Mac została udoskonalona w aplikacji Numbers 3.1 i nowszej, Pages 5.2 i nowszej oraz Keynote 6.2 i nowszej.

Listę poleceń języka AppleScript dostępnych dla aplikacji Pages, Numbers i Keynote można znaleźć w słowniku AppleScript. Aby wyświetlić ten słownik:

  1. Otwórz Edytor AppleScript, który znajduje się w folderze Programy > Narzędzia.
  2. Wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz słownik. 
  3. Wybierz opcję Pages, Numbers lub Keynote. Kliknij opcję Wybierz. Jeśli masz zainstalowaną wcześniejszą wersję aplikacji, pamiętaj o wybraniu właściwej wersji z listy.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat korzystania z języka AppleScript w aplikacjach pakietu iWork dla komputerów Mac można znaleźć w witrynach innych firm, na przykład na stronie Mac OS X Automation lub iWork Automation.

Aby się dowiedzieć, jak wykorzystać język AppleScript do przygotowania korespondencji seryjnej w programie Pages 5.5 lub nowszym albo Numbers 3.5 lub nowszym, zapoznaj się z sekcją poświęconą temu zagadnieniu na stronie iWork Automation. 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: