Automatyzowanie zadań w pakiecie iWork na komputer Mac przy użyciu języka AppleScript

Język AppleScript pozwala na zautomatyzowanie typowych zadań w aplikacjach pakietu iWork na komputer Mac w celu podniesienia produktywności i ograniczenia pomyłek.

Obsługa języka AppleScript w aplikacjach pakietu iWork dla komputerów Mac została udoskonalona w aplikacji Numbers 3.1 i nowszej, Pages 5.2 i nowszej oraz Keynote 6.2 i nowszej.

Listę poleceń języka AppleScript dostępnych dla aplikacji Pages, Numbers i Keynote można znaleźć w słowniku AppleScript. Aby wyświetlić ten słownik:

  1. Otwórz Edytor AppleScript, który znajduje się w folderze Programy > Narzędzia.
  2. Wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz słownik. 
  3. Wybierz opcję Pages, Numbers lub Keynote. Kliknij opcję Wybierz. Jeśli masz zainstalowaną wcześniejszą wersję aplikacji, pamiętaj o wybraniu właściwej wersji z listy.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat korzystania z języka AppleScript w aplikacjach pakietu iWork dla komputerów Mac można znaleźć w witrynach innych firm, na przykład na stronie Mac OS X Automation lub iWork Automation.

Aby się dowiedzieć, jak wykorzystać język AppleScript do przygotowania korespondencji seryjnej w programie Pages 5.5 lub nowszym albo Numbers 3.5 lub nowszym, zapoznaj się z sekcją poświęconą temu zagadnieniu na stronie iWork Automation. 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: