Informacje o uaktualnieniu oprogramowania OS X Server do wersji 3.0.2

To uaktualnienie zawiera ulepszenia dla oprogramowania OS X Server (Mavericks).

To oprogramowanie uaktualnia oprogramowanie OS X Server 3.0 i 3.0.1 do wersji 3.0.2. Wymaga systemu OS X Mavericks 10.9.1 lub nowszego.

Aby umożliwić połączenia L2TP z usługą VPN, musisz zainstalować także uaktualnienie usługi VPN dla systemu OS X Server. Zainstaluj uaktualnienie OS X Mavericks 10.9.1 jako pierwsze. Potem możesz zainstalować uaktualnienie Server 3.0.2 i uaktualnienie usługi VPN dla systemu OS X Server w dowolnej kolejności.

Sposób instalacji


Uaktualnienie oprogramowania OS X Server do wersji 3.0.2 jest dostępne w sklepie Mac App Store. Będzie ono widoczne w okienku Uaktualnienia, o ile masz zainstalowany system OS X Server (Mavericks). Kliknij przycisk UAKTUALNIJ, aby je zainstalować. Aby zapobiec przerwom w dostępie do usług, uaktualnienia oprogramowania Server nie są automatycznie instalowane, nawet jeśli została wybrana opcja automatycznego instalowania uaktualnień ze sklepu Mac App Store.

Podczas instalacji może pojawić się komunikat „Wykryto zamiennik aplikacji Server”. Jest to normalna część procesu uaktualniania. W trakcie uaktualniania zachowywane są wszystkie ustawienia i dane oprogramowania Server.

Po ukończeniu instalacji otwórz aplikację Server, aby zakończyć instalowanie wcześniej skonfigurowanych usług.

 

Co znajduje się w pakiecie?

Uaktualnienie oprogramowania Server do wersji 3.0.2 zwiększa ogólną stabilność systemu OS X Server i obejmuje wymienione niżej udoskonalenia.

Aktualizacja i migracja

  • Podnosi niezawodność pierwszego uruchomienia aplikacji Server po aktualizacji lub migracji.
  • Usługa Software Update będzie teraz automatycznie dostarczała uaktualnienia klientom z systemem Mavericks po aktualizacji lub migracji.
  • Rozwiązuje problem, który mógł uniemożliwić uruchomienie usługi DNS po aktualizacji lub migracji.

Narzędzie Profile Manager

  • Usprawnia wysyłanie powiadomień push do zarządzanych urządzeń.
  • Rozwiązuje problem, który mógł uniemożliwić użytkownikom sieciowym odbieranie zarządzanych ustawień na urządzeniach z systemem OS X.
  • Podnosi niezawodność rejestracji dla użytkowników usługi Active Directory.
  • Rozwiązuje problem z importowaniem plików CSV jako obiektów zastępczych.
  • Poprawia wybieranie aplikacji z niełacińskimi znakami w nazwie.

Xcode Service

  • Usprawnia nawiązywanie połączenia ze zdalnym repozytorium Git za pośrednictwem protokołu SSH.
Data publikacji: