Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarkach Safari 6.1.1 i Safari 7.0.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarkach Safari 6.1.1 i Safari 7.0.1. Te uaktualnienia można pobrać i zainstalować za pomocą narzędzia Uaktualnienia programów lub z witryny materiałów do pobrania firmy Apple.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Safari 6.1.1 lub Safari 7.0.1

 • Safari

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 i OS X Mavericks 10.9

  Zagrożenie: dane logowania użytkownika mogą zostać ujawnione nieodpowiedniej witrynie przez funkcję automatycznego wypełniania

  Opis: przeglądarka Safari mogła automatycznie wypełniać nazwy użytkowników i hasła w ramce podrzędnej z innej domeny niż ramka główna. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur śledzenia źródeł.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5227: Niklas Malmgren z firmy Klarna AB

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.5 i OS X Mavericks 10.9

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-2909: Atte Kettunen z firmy OUSPG

  CVE-2013-5195: firma Apple

  CVE-2013-5196: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-5197: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-5198: firma Apple

  CVE-2013-5199: firma Apple

  CVE-2013-5225: zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-5228: grupa Keen Team (@K33nTeam) pracująca w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

   

  Uwaga: przeglądarka Safari 7.0.1 jest dołączona do systemu OS X Mavericks 10.9.1.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: