Mac Pro (koniec 2013 r.): parametry pamięci

Dowiedz się, jakich typów pamięci można używać w komputerze Mac Pro (koniec 2013 r.). 

Kwestie ogólne

Komputer Mac Pro (koniec 2013 r.) jest wyposażony w cztery złącza pamięci umożliwiające zwiększenie ilości pamięci do 64 GB przy użyciu modułów DIMM DDR3 ECC o częstotliwości 1866 MHz. W celu zapewnienia zgodności firma Apple zaleca używanie pamięci zatwierdzonych przez firmę Apple. Pamięci zatwierdzone przez firmę Apple można kupić przez Internet w sklepie Apple Store, a także w sklepie detalicznym Apple Store lub u Autoryzowanego Sprzedawcy Apple.

Wymagania

Pamięci używane do rozbudowy komputera Mac Pro (koniec 2013 r.) muszą spełniać poniższe wymagania.

  • Moduły DIMM DDR3 1866 MHz o pełnej długości. Łączenie pamięci o różnych szybkościach nie jest zalecane.
  • Kod korekcji błędów (ECC, Error-Correcting Code).
  • Moduły DIMM o pojemności 4 GB, 8 GB lub 16 GB.
  • Moduły niebuforowane (UDIMM) lub rejestrowane (RDIMM). Nie należy łączyć modułów UDIMM i RDIMM.
  • 240-stykowe moduły DIMM.
  • Napięcie 1,5 lub 1,35 V.
  • W celu zmaksymalizowania wydajności należy we wszystkich gniazdach używać modułów pamięci o takim samym rozmiarze.
  • Moduły DIMM z radiatorami nie są obsługiwane i mogą uszkodzić mechanizm DIMM.

Ważne: wszystkie moduły DIMM muszą być zgodne z parametrami: DDR3 ECC 1866 MHz. Komputer Mac Pro obsługuje niebuforowane moduły UDIMM i rejestrowane moduły RDIMM, ale nie wolno łączyć pamięci tych dwóch typów. W przypadku połączenia modułów UDIMM i RDIMM zostanie wygenerowany dźwięk błędu pamięci po włączeniu komputera.

Zalecane konfiguracje

Pamięć całkowita Gniazdo DIMM 1 Gniazdo DIMM 2 Gniazdo DIMM 3 Gniazdo DIMM 4
12 GB 4 GB UDIMM ECC 4 GB UDIMM ECC 4 GB UDIMM ECC  
16 GB 4 GB UDIMM ECC 4 GB UDIMM ECC 4 GB UDIMM ECC 4 GB UDIMM ECC
32 GB 8 GB UDIMM ECC 8 GB UDIMM ECC 8 GB UDIMM ECC 8 GB UDIMM ECC
64 GB 16 GB RDIMM ECC 16 GB RDIMM ECC 16 GB RDIMM ECC 16 GB RDIMM ECC

 

Instrukcje krok po kroku dotyczące instalowania pamięci można znaleźć w artykule Mac Pro (koniec 2013 r.): instalowanie lub wymienianie pamięci.

Data publikacji: