Zachowywanie dokumentów jako pakietów lub pojedynczych plików w programach Pages, Numbers i Keynote

Programy Pages, Numbers i Keynote pozwalają wybrać sposób zapisywania plików, który zapewni lepszą kompatybilność. 

Jeśli pracujesz w aplikacji Pages, Numbers albo Keynote i utworzony plik ma rozmiar ponad 500 MB, zachowanie go jako pakietu poprawi wydajność używanej aplikacji. Pakiet to zbiór plików, które komputer Mac odczytuje jako jeden plik. Domyślnie w tych wersjach aplikacji Pages, Numbers i Keynote pliki są automatycznie zapisywane na dysku twardym jako pojedyncze pliki.

Jeśli filmy nie są odtwarzane poprawnie w Keynote, zachowaj swoją prezentację jako pakiet, a nie jako pojedynczy plik.

Jeśli masz problemy z wydajnością aplikacji i nie zamierzasz przesyłać ani przechowywać dokumentu w usłudze internetowej innej niż iCloud, wybierz opcję zachowywania w formie pakietu. W przeciwnym razie pozostań przy zachowywaniu w postaci pojedynczego pliku. 

Wybór sposobu zachowywania pliku

Jeśli nie używasz systemu plików Apple (APFS, Apple File System) lub masz starszą wersję aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, przy otwieraniu dokumentu o rozmiarze 500 MB lub większym może zostać wyświetlony komunikat: 

 • Pages: „Czy chcesz zachować ten dokument jako pakiet?”
   Arkusz powiadomienia aplikacji Pages
 • Numbers: „Czy chcesz zachować ten arkusz jako pakiet?”
   Arkusz powiadomienia aplikacji Numbers
 • Keynote: „Czy chcesz zachować tę prezentację jako pakiet?”
   Arkusz powiadomienia aplikacji Keynote

Wybierz opcję „Zostaw pojedynczy plik”, jeśli:

 • zamierzasz wysłać dokument do usługi internetowej innej niż iCloud, na przykład do iTunes U, Dropbox lub Gmail, albo do innej witryny, do której pliki przesyła się przez przeglądarkę.

Wybierz opcję „Użyj pakietu”, jeśli:

 • Zachowujesz dokument na dysku twardym.
 • Aplikacja zaczyna wolniej działać lub pojawia się obracająca się ikona, gdy edytujesz dokument.

W dowolnej chwili możesz przełączać się między pojedynczym plikiem a pakietem. W tym celu otwórz plik. Następnie wybierz Plik > Zaawansowane > Zmień typ pliku i wybierz typ, którego chcesz użyć.

Jeśli pakiet jest uszkodzony i nie można go otworzyć

Dokumenty zachowane jako pakiet mogą ulec uszkodzeniu podczas przesyłania do poczty e-mail lub do usług udostępniania plików w przeglądarce internetowej. Przy próbie otwarcia takiego pliku zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Jeśli widzisz ten komunikat, poproś właściciela pliku o zachowanie go w postaci pojedynczego pliku i ponowne przesłanie.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: