Program QuickTime Player konwertuje niektóre pliki przed odtworzeniem

Na ekranie może być wyświetlany pasek postępu wskazujący na konwersję pliku.

W systemie OS X Mavericks lub nowszym program QuickTime Player (w wersji 10) konwertuje niektóre starsze lub pochodzące od innych firm formaty multimediów. O konwersji pliku informuje okno z paskiem postępu. Aby zatrzymać konwersję, wystarczy zamknąć to okno.

Okno konwersji

Konwersja nie powoduje zmodyfikowania ani zastąpienia oryginalnego pliku, a przekonwertowany plik można przed zamknięciem zachować. Aby utrzymać jakość oryginalnego pliku, przekonwertowany plik może mieć większy rozmiar niż oryginał.

Więcej informacji

  • Program QuickTime Player korzysta z kodeków Apple ProRes do konwertowania starszych formatów używanych w projektach wideo, takich jak formaty kodowane przy użyciu kodeka Animation. Do konwersji pozostałych starszych lub pochodzących od innych form formatów multimedialnych program używa kodeka H.264.
  • Dowiedz się, co zrobić, jeśli program QuickTime Player nie może otworzyć pliku.
Data publikacji: