Mac Pro (koniec 2013 r.): wyjmowanie i instalowanie pamięci flash

Komputer Mac Pro (koniec 2013 r.) może zawierać do 1 TB wewnętrznej pamięci flash podłączonej do złącza PCIe. Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące wyjmowania i instalowania pamięci flash.

Komputer Mac Pro (koniec 2013 r.) jest wyposażony w jedno gniazdo pamięci flash dostępne dla użytkownika, które obsługuje pamięć o pojemności 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Przed wyjęciem pamięci flash nie zapomnij wykonać kopii zapasowej danych. Upewnij się też, że zamierzasz użyć zgodnego urządzenia pamięci flash.

Część 1. Zdjęcie obudowy

 1. Przed otwarciem komputera Mac Pro wyłącz go, wybierając opcję Wyłącz z menu Apple ().
 2. Jeśli obudowa komputera jest ciepła, odczekaj 5–10 minut na jej schłodzenie.
 3. Dotknij metalowej powierzchni na zewnętrznej stronie obudowy komputera Mac Pro, aby rozładować elektryczność statyczną.
  Uwaga: przed dotknięciem jakichkolwiek części lub instalacją elementów wewnątrz komputera Mac Pro należy zawsze rozładować ładunki elektrostatyczne. Aby uniknąć generowania ładunków elektrostatycznych, nie należy chodzić po pomieszczeniu przed zakończeniem instalacji urządzenia pamięci flash i ponownym założeniem obudowy na komputer.
 4. Odłącz wszystkie kable i przewód zasilania od komputera Mac Pro. Nie próbuj instalować pamięci flash, gdy komputer Mac Pro jest podłączony do źródła zasilania.
 5. Przesuń zatrzask obudowy w prawo, aby odblokować obudowę.

  macpro_unlatch_housing

 6. Unieś obudowę w górę, zdejmij ją z komputera i ostrożnie odłóż na bok.

  macro_remove_housing

Część 2. Wyjęcie istniejącej pamięci flash

 1. Urządzenie pamięci flash (A) jest przymocowane do karty graficznej przy użyciu wkrętu typu Torx T8.

  macpro_remove_screw

 2. Używając wkrętaka typu T8, odkręć wkręt mocujący urządzenie pamięci flash do karty graficznej. Nie dotykaj wkrętakiem żadnej powierzchni karty graficznej, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
 3. Odłóż wkręt typu Torx T8 w bezpiecznym miejscu. Będzie on potrzebny podczas instalowania nowej pamięci flash.
 4. Jedną ręką delikatnie chwyć za brzegi urządzenia pamięci flash i unieś je w górę, aby odłączyć je od złącza znajdującego się u dołu urządzenia.
 5. Po odłączeniu pamięci flash od złącza odciągnij urządzenie od karty graficznej i włóż je do torby antystatycznej.

  macpro_removal

 6. NIE odciągaj urządzenia pamięci flash od karty graficznej, dopóki nie odłączysz go całkowicie od złącza, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.

  macpro_removal_don't

Część 3. Instalowanie pamięci flash

 1. Przed zainstalowaniem nowej pamięci flash uważnie obejrzyj złącze. Pamięć flash zawiera cienkie wcięcie pasujące do złącza w sposób zapobiegający nieprawidłowej instalacji.
 2. Ustaw pamięć flash równo z jej złączem.
 3. Trzymając pamięć flash równolegle do karty graficznej, wciśnij styki pamięci do złącza pamięci flash na karcie graficznej.
 4. Ostrożnie dociśnij kartę do oporu. Podczas dociskania urządzenia pamięci flash nie używaj dużo siły. Jeśli nie można dopasować urządzenia pamięci flash, upewnij się, że jest to urządzenie właściwego typu, a wcięcie w urządzeniu jest ustawione odpowiednio do złącza urządzenia pamięci flash na karcie graficznej.

  -macpro_install_flash

 5. Po podłączeniu urządzenia pamięci flash ostrożnie przykręć usunięty wcześniej wkręt typu T8. Nie dotykaj wkrętakiem żadnej powierzchni karty graficznej, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia.

  macpro_install_screw

Część 4. Założenie obudowy

 1. Ostrożnie opuść obudowę na komputer Mac Pro, uważając, aby nie dotknęła żadnych płytek drukowanych.
 2. Może być konieczne delikatne dociśnięcie obudowy w celu jej prawidłowego osadzenia.

  macpro_replace_housing

 3. Po prawidłowym osadzeniu obudowy przesuń zatrzask w lewo, aby ją zamknąć.

  macpro_latch_enclosure

 4. Jeśli nie można przesunąć zatrzasku obudowy do końca w lewo, upewnij się, że obudowa jest poprawnie zainstalowania i osadzona, a następnie ponów próbę.
 5. Teraz można podłączyć przewód zasilania, wyświetlacz i inne urządzenia peryferyjne.
 6. Jeśli napęd nie jest jeszcze sformatowany w systemie plików lub nie zawiera rozruchowego systemu operacyjnego, uruchom komputer w trybie odzyskiwania przez Internet, przytrzymując naciśnięte klawisze Command, Opcja i R. Po uruchomieniu można sformatować napęd i ponownie zainstalować system OS X lub odtworzyć dane przy użyciu kopii zapasowej programu Time Machine, jeśli jest dostępna.
Data publikacji: