Informacje o technologii iBeacon na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dowiedz się, jak technologia iBeacon określa Twoją lokalizację w systemie iOS 7 lub nowszym na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Czym jest technologia iBeacon?

Technologia iBeacon współpracuje z usługami lokalizacji w systemie iOS. Dzięki technologii iBeacon Twoje urządzenie z systemem iOS może powiadamiać aplikacje, gdy zbliżasz się do określonej lokalizacji lub opuszczasz ją. Oprócz monitorowania Twojej lokalizacji aplikacja wie również, gdy jesteś w pobliżu urządzenia iBeacon, np. znajdującego się przy kasach w sklepie. Zamiast określać Twoją lokalizację na podstawie szerokości i długości geograficznej, technologia iBeacon używa sygnału Bluetooth low energy wykrywanego przez Twoje urządzenie z systemem iOS. Więcej informacji o technologii Bluetooth znajdziesz w oficjalnej witrynie Bluetooth.

Co jest potrzebne do używania technologii iBeacon?

Aby używać technologii iBeacon, musisz mieć włączony Bluetooth i używać jednego z tych urządzeń z systemem iOS 7 lub nowszym:

  • iPhone 4s lub nowszy
  • iPad (3. generacji lub nowszy)
  • iPad mini lub nowszy
  • iPod touch (5. generacji) lub nowszy

Aby wybrać, które aplikacje i usługi systemowe mogą korzystać z technologii iBeacon, otwórz kolejno Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji.

Zezwalając aplikacjom lub witrynom innych firm na wykorzystywanie Twojej bieżącej lokalizacji, zgadzasz się na warunki, zasady ochrony prywatności i praktyki tychże firm. Należy się zapoznać z warunkami, zasadami zachowania poufności informacji i praktykami dotyczącymi tych aplikacji i witryn, aby zrozumieć, w jaki sposób używają one informacji dotyczących lokalizacji oraz innych informacji. Informacje zbierane przez firmę Apple są traktowane zgodnie z polityką prywatności firmy Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: