OS X: informacje o uaktualnieniu programu Mail dla systemu Mavericks

Uaktualnienie programu Mail jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X Mavericks.

Informacje o uaktualnieniu

Uaktualnienie programu Mail dla systemu Mavericks zawiera ulepszenia dotyczące ogólnej stabilności oraz zgodności z serwisem Gmail, w tym następujące:

  • Naprawiono problem uniemożliwiający usuwanie, przenoszenie i archiwizowanie wiadomości w przypadku użytkowników korzystających z niestandardowych ustawień serwisu Gmail.
  • Rozwiązano problem mogący powodować wyświetlanie niedokładnej liczby nieprzeczytanych wiadomości.
  • Dodano kolejne poprawki poprawiające zgodność i stabilność programu Mail.

Instalowanie uaktualnienia

  • Przed instalacją utwórz kopię zapasową swojego systemu. Możesz to zrobić przy użyciu programu Time Machine.
  • Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.
  • Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Uaktualnienia, aby sprawdzić dostępność najnowszego oprogramowania firmy Apple w sklepie Mac App Store, w tym tego uaktualnienia.
    Może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania dla komputera, które należy zainstalować. Rozmiar plików uaktualnień może być różny dla poszczególnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane przy użyciu narzędzia Uaktualnienia oprogramowania. Dodatkowo niektóre uaktualnienia muszą zostać zainstalowane przed innymi. Z narzędzia Uaktualnienia oprogramowania należy korzystać, aż zostanie wyświetlony komunikat „Brak dostępnych uaktualnień”.
  • Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji.

Można również pobrać ręczny instalator uaktualnienia. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Instalatory autonomiczne są dostępne w witrynie materiałów do pobrania firmy Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: