Migracja z kodów na zarządzaną dystrybucję

Organizacje korzystające z usługi Apple Business Manager lub Apple School Manager albo uczestniczące w programie zakupów grupowych (VPP) mogą wybierać między dwiema różnymi metodami rozpowszechniania dla każdej transakcji: zarządzaną dystrybucją lub kodami.

W przypadku zarządzanej dystrybucji organizacja zachowuje prawo własności i kontrolę nad aplikacji kupionymi w sekcji Aplikacje lub książki albo za pośrednictwem programu zakupów grupowych (VPP). Organizacja może przypisywać aplikacje do użytkowników lub urządzeń z systemem iOS za pośrednictwem rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM, Mobile Device Management) lub narzędzia Apple Configurator 2. Zależnie od potrzeb można cofać i zmieniać przypisania aplikacji. Korzystając z rozwiązania MDM, organizacje mogą też przypisywać książki, jednak użytkownicy zachowują prawo własności do tych książek.

Organizacja może też przenosić prawo własności do aplikacji lub książek między kontami iTunes użytkowników, korzystając z kodów.

Migracja z kodów na zarządzaną dystrybucję

Organizacje, które wykupiły kody, mogą złożyć wniosek o przeniesienie tych kodów do systemu zarządzanej dystrybucji, o ile kody nie zostały jeszcze zrealizowane lub zostały zrealizowane za pośrednictwem narzędzia Apple Configurator 1.x.

Kodów zrealizowanych przez użytkowników nie można migrować.

Rozważając przejście na zarządzaną dystrybucję, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Upewnij się, że chcesz, aby wszystkie niezrealizowane kody lub kody zrealizowane za pośrednictwem narzędzia Apple Configurator 1.x zostały przeniesione do systemu zarządzanej dystrybucji. Migracja obejmie wszystkie wykupione kody i spowoduje dezaktywację niezrealizowanych kodów. Jeśli niezrealizowane kody znajdują się aktualnie w obiegu w organizacji, rozważ zrealizowanie ich, powiadom użytkowników, że kody staną się niedostępne, lub odłóż migrację do momentu, gdy kody będą zrealizowane.
  • W przypadku używania narzędzia Apple Configurator z urządzeniami, z których korzysta wielu użytkowników, należy zaktualizować te urządzenia do systemu iOS 9 i narzędzia Apple Configurator 2 przed przystąpieniem do migracji kodów. Umożliwi to przypisanie zarządzanych licencji bezpośrednio do urządzeń.

Migracja z kodów na zarządzaną dystrybucję jest trwała i nieodwracalna.

Wymagania systemowe

  • Zarządzana dystrybucja wymaga rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi. Zanim złożysz wniosek o migrację, upewnij się, że masz takie narzędzie i że jest ono powiązane z Twoim kontem programu zakupów grupowych (VPP). Narzędzie Profile Manager w systemie OS X Server obsługuje zarządzaną dystrybucję do użytkowników i na urządzenia. Narzędzie Apple Configurator 2 obsługuje zarządzaną dystrybucję na urządzenia. W przypadku innych rozwiązań MDM informacje na ten temat można uzyskać u dostawcy rozwiązania.
  • Zarządzana dystrybucja wymaga systemu iOS 7 lub nowszego albo systemu OS X Mavericks 10.9 lub nowszego.
  • Przypisywanie aplikacji do urządzeń wymaga systemu iOS 9 lub OS X El Capitan.

Składanie wniosku o migrację

Jeśli organizacja spełnia wymagania i jest gotowa na przejście z kodów na zarządzaną dystrybucję dla wszystkich zakupów dokonanych do tej pory za pośrednictwem konta, złóż wniosek za pomocą formularza internetowego dla firm lub instytucji edukacyjnych. W menu Tell us about your issue (Opisz swój problem) wybierz opcję Other (Inny).

Data publikacji: