Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 7.0.3

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 7.0.3.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

System iOS 7.0.3

 • Kod blokady

  Dostępne dla: telefon iPhone 4 i nowsze

  Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do urządzenia może dzwonić na dowolne numery

  Opis: ekran blokady zawierał puste odwołanie, które mogło spowodować jego ponowne uruchomienie po stuknięciu przycisku połączenia alarmowego podczas wykonywania gestu machnięcia dla powiadomienia, gdy okienko aparatu było częściowo widoczne. W trakcie ponownego uruchamiania ekranu blokady funkcja wybierania numeru nie mogła przejść w stan blokady ekranu, przez co przyjmowane było założenie, że urządzenie jest odblokowane. W ten sposób możliwe było wybieranie numerów inne niż alarmowe. Ten problem został rozwiązany poprzez likwidację pustego odwołania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5144: Dany Lisiansky

 • Kod blokady

  Dostępne dla: telefon iPhone 4 i nowsze

  Zagrożenie: istnieje możliwość pominięcia opóźnienia czasowego w przypadku nieudanych prób wprowadzenia kodu.

  Opis: w trakcie powracania do blokady kodem z aplikacji Telefon niekiedy widoczny był widok wprowadzania kodu, a nie powinno tak być. Umożliwiało to dostęp do tego widoku, nawet jeśli iPhone został wyłączony z powodu zbyt dużej liczby nieudanych prób wprowadzenia kodu. Ten problem został rozwiązany poprzez uaktualnienie widoczności widoku wprowadzania kodu podczas zmiany stanu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5162: Tomer i Mor

 • Telefon

  Dostępne dla: telefon iPhone 4 i nowsze

  Zagrożenie: osoba posiadająca fizyczny dostęp do urządzenia może zadzwonić do dowolnych kontaktów.

  Opis: w aplikacji Telefon na ekranie blokady występuje sytuacja wyścigu. W różnych okolicznościach aplikacja Telefon może umożliwiać dostęp do okienka Kontakty. Ten problem został rozwiązany poprzez uniemożliwienie wyświetlania okienka Kontakty, gdy telefon jest zablokowany.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5164: Dany Lisiansky

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: