Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie OS X Mavericks 10.9

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie OS X Mavericks 10.9.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

OS X Mavericks 10.9

 • Zapora sieciowa programu

  Zagrożenie: polecenie socketfilterfw --blockApp może nie blokować odbierania połączeń sieciowych w aplikacjach.

  Opis: opcja --blockApp narzędzia wiersza poleceń socketfilterfw nie blokowała prawidłowo odbierania połączeń sieciowych w aplikacjach. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu obsługi opcji --blockApp.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5165: Alexander Frangis z firmy PopCap Games

 • Piaskownica aplikacji

  Zagrożenie: piaskownica aplikacji może być pomijana.

  Opis: interfejs usług uruchamiania służący do uruchamiania aplikacji zezwalał aplikacjom z ograniczeniami piaskownicy na określanie listy argumentów przekazywanych do nowego procesu. Aplikacja z ograniczeniami piaskownicy, której bezpieczeństwo zostało naruszone, może to wykorzystać w celu pominięcia piaskownicy. Rozwiązanie tego problemu polega na zablokowaniu możliwości określania argumentów aplikacjom z ograniczeniem piaskownicy.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5179: Friedrich Graeter z firmy The Soulmen GbR

 • Bluetooth

  Zagrożenie: lokalna aplikacja o złośliwym działaniu może spowodować nieoczekiwane zakończenie pracy systemu.

  Opis: kontroler hosta USB modułu Bluetooth usuwał interfejsy potrzebne do kolejnych operacji. Rozwiązanie tego problemu polega na zachowaniu interfejsu do momentu, gdy nie będzie już potrzebny.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5166: Stefano Bianchi Mazzone, Mattia Pagnozzi i Aristide Fattori z laboratorium zabezpieczeń komputerów i sieci (LaSER) na uniwersytecie Università degli Studi di Milano

 • CFNetwork

  Zagrożenie: pliki cookie sesji mogą zostać zachowane nawet po wyzerowaniu przeglądarki Safari.

  Opis: wyzerowanie przeglądarki Safari nie zawsze powodowało usunięcie plików cookie sesji, dopóki przeglądarka Safari nie została zamknięta. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu obsługi plików cookie sesji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5167: Graham Bennett, Rob Ansaldo z Amherst College

 • Połączenie SSL środowiska CFNetwork

  Zagrożenie: osoba atakująca może odszyfrować część połączenia SSL.

  Opis: były używane tylko wersje SSLv3 i TLS 1.0 protokołu SSL. Te wersje charakteryzują się wadami protokołu w zakresie używania szyfrów blokujących. Osoba atakująca metodą man-in-the-middle mogłaby wprowadzić nieprawidłowe dane, powodując zamknięcie połączenia, ale jednocześnie ujawnienie pewnych informacji na temat wcześniejszych danych. W przypadku wielokrotnych prób nawiązania takiego połączenia osoba atakująca mogłaby w końcu odszyfrować wysyłane dane, takie jak hasło. Rozwiązanie tego problemu polega na włączeniu wersji TLS 1.2.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3389

 • Narzędzie Konsola

  Zagrożenie: kliknięcie złośliwego wpisu dziennika może spowodować nieoczekiwane wykonanie aplikacji.

  Opis: to uaktualnienie modyfikuje zachowanie narzędzia Konsola w przypadku kliknięcia wpisu dziennika z dołączonym adresem URL. Zamiast otwierać adres URL narzędzie Konsola będzie teraz wyświetlać jego podgląd za pomocą funkcji Szybki przegląd.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5168: Aaron Sigel z firmy vtty.com

 • CoreGraphics

  Zagrożenie: po uśpieniu monitora okna mogą być widoczne przez ekran blokady.

  Opis: w procedurze obsługi trybu uśpienia monitora w środowisku CoreGraphics istnieje błąd logiczny powodujący uszkodzenie danych, co może skutkować tym, że okna są widoczne przez ekran blokady. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu procedur obsługi uśpienia monitora.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5169

 • CoreGraphics

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi plików PDF występuje niedomiar buforu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5170: Will Dormann z organizacji CERT/CC

 • CoreGraphics

  Zagrożenie: nieuprawniona aplikacja może rejestrować naciśnięcia klawiszy z innych aplikacji, nawet przy włączonym bezpiecznym trybie wprowadzania.

  Opis: rejestrując zdarzenie klawisza aktywnego, nieuprawniona aplikacja mogła rejestrować naciśnięcia klawiszy z innych aplikacji, nawet przy włączonym bezpiecznym trybie wprowadzania. Rozwiązanie tego problemu polega na zastosowaniu dodatkowej procedury sprawdzania poprawności zdarzeń klawiszy aktywnych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5171

 • curl

  Zagrożenie: istnieje wiele luk w zabezpieczeniach w programie curl.

  Opis: w programie curl występuje wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsza może spowodować wykonanie dowolnego kodu. Te problemy można rozwiązać, uaktualniając program curl do wersji 7.30.0.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0249

  CVE-2013-1944

 • dyld

  Zagrożenie: osoba atakująca posiadająca możliwość wykonywania dowolnego kodu na urządzeniu może powodować, że kod będzie wykonywany między poszczególnymi uruchomieniami urządzenia.

  Opis: w funkcji openSharedCacheFile() edytora dyld występuje wiele błędów powodujących przepełnienie buforu. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-3950: Stefan Esser

 • IOKitUser

  Zagrożenie: lokalna aplikacja o złośliwym działaniu może spowodować nieoczekiwane zakończenie pracy systemu.

  Opis: w klasie IOCatalogue występowało odwołanie do wskaźnika pustego. Rozwiązanie tego problemu polega na wprowadzeniu dodatkowych procedur sprawdzania wpisywania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5138: Will Estes

 • IOSerialFamily

  Zagrożenie: działanie złośliwej aplikacji może spowodować wykonanie dowolnego kodu w jądrze.

  Opis: w sterowniku IOSerialFamily wystąpił dostęp do tablicy spoza dozwolonego zakresu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5139: @dent1zt

 • Jądro

  Zagrożenie: użycie funkcji uwierzytelnienia typu skrót klucza SHA-2 w jądrze może spowodować nieoczekiwane zakończenie pracy systemu.

  Opis: w przypadku rodziny funkcji uwierzytelnienia typu skrót klucza SHA-2 została użyta nieprawidłowa długość danych wyjściowych, co powodowało błąd jądra, gdy te funkcje były stosowane, głównie podczas połączeń IPsec. Rozwiązanie tego problemu polega na użyciu oczekiwanej długości danych wyjściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5172: Christoph Nadig z firmy Lobotomo Software

 • Jądro

  Zagrożenie: pamięć stosu jądra może zostać ujawniona użytkownikom lokalnym.

  Opis: w interfejsach API msgctl i segctl wystąpił problem polegający na ujawnieniu informacji. Problem rozwiązano przez zainicjowanie struktur danych zwróconych z jądra.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5142: Kenzley Alphonse z firmy Kenx Technology, Inc

 • Jądro

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wywołać atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: generator liczb losowych jądra utrzymuje blokadę podczas wykonywania żądania z przestrzeni użytkownika, zezwalając użytkownikowi lokalnemu na duże żądania i utrzymanie blokady przez długi czas, odmawiając tym samym usługi innym użytkownikom generatora liczb losowych. Rozwiązanie tego problemu polega na częstszym zwalnianiu i ponownym zakładaniu blokady w przypadku dużych żądań.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5173: Jaakko Pero z Aalto University

 • Jądro

  Zagrożenie: nieuprawniony użytkownik lokalny może spowodować nieoczekiwane zakończenie pracy systemu.

  Opis: w procedurach odczytywania trybu tty występuje błąd znaku liczb całkowitych. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu obsługi procedur odczytywania trybu tty.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5174: CESG

 • Jądro

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może spowodować ujawnienie informacji pamięci jądra lub nieoczekiwane zakończenie pracy systemu.

  Opis: w procedurach obsługi plików Mach-O występuje błąd odczytu pamięci spoza dozwolonego zakresu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5175

 • Jądro

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może spowodować zawieszenie systemu.

  Opis: w procedurach obsługi urządzeń tty występuje błąd powodujący obcinanie liczb całkowitych. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5176: CESG

 • Jądro

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może spowodować nieoczekiwane zakończenie pracy systemu.

  Opis: w przypadku wykrycia nieprawidłowej struktury iovec dostarczonej przez użytkownika występuje błąd jądra. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu procedury sprawdzania poprawności struktur iovec.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5177: CESG

 • Jądro

  Zagrożenie: nieuprawnione procesy mogą spowodować nieoczekiwane zakończenie działania systemu lub wykonanie dowolnego kodu w jądrze.

  Opis: wystąpiło uszkodzenie pamięci w ramach obsługi argumentów w kontekście interfejsu API posix_spawn. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-3954: Stefan Esser

 • Jądro

  Zagrożenie: program multiemisji specyficzny dla źródła może powodować nieoczekiwane zakończenie pracy systemu podczas używania sieci Wi-Fi.

  Opis: w procedurach obsługi pakietów multiemisji występuje problem dotyczący sprawdzania błędów. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu obsługi pakietów multiemisji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5184: Octoshape

 • Jądro

  Zagrożenie: osoba atakująca w sieci lokalnej może przeprowadzić atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: osoba atakująca w sieci lokalnej możne wysłać specjalnie utworzone pakiety IPv6 ICMP i spowodować wysokie obciążenie procesora. Problem został rozwiązany dzięki wprowadzeniu limitu liczby pakietów protokołu ICMP przed zweryfikowaniem ich sumy kontrolnej.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-2391: Marc Heuse

 • Jądro

  Zagrożenie: złośliwa aplikacja lokalna może spowodować zawieszenie systemu.

  Opis: w interfejsie gniazda jądra występuje błąd powodujący obcinanie liczb całkowitych, co może wymusić przejście procesora do nieskończonej pętli. Rozwiązanie tego problemu polega na użyciu większej zmiennej.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5141: CESG

 • Zarządzanie rozszerzeniami KEXT

  Zagrożenie: nieuprawniony proces może wyłączyć niektóre wczytane rozszerzenia jądra.

  Opis: w procedurach obsługi komunikatów IPC od nieuwierzytelnionych nadawców przez zarządzanie procesem kextd istnieje błąd. Rozwiązanie tego problemu polega na zastosowaniu dodatkowej kontroli uwierzytelniania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5145: „Rainbow PRISM”

 • Usługi uruchamiania

  Zagrożenie: widoczne rozszerzenie pliku może być nieprawidłowe.

  Opis: w procedurze obsługi niektórych znaków Unicode istnieje błąd, który może zezwalać na wyświetlanie nieprawidłowych rozszerzeń nazw plików. Rozwiązanie tego problemu polega na filtrowaniu niebezpiecznych znaków Unicode w wyświetlanych nazwach plików.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5178: Jesse Ruderman z firmy Mozilla Corporation, Stephane Sudre z firmy Intego

 • Biblioteka Libc

  Zagrożenie: w nietypowych okolicznościach niektóre losowe liczby mogą być przewidywalne.

  Opis: jeśli generator liczb losowych jądra był niedostępny dla funkcji srandomdev(), ta funkcja wracała do alternatywnej metody, która została usunięta przez optymalizację, co powodowało brak losowości. Rozwiązanie tego problemu polega na zmodyfikowaniu kodu, aby był prawidłowy w przypadku optymalizacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5180: Xi Wang

 • Konta pocztowe

  Zagrożenie: program Mail może nie wybierać najbezpieczniejszej dostępnej metody uwierzytelniania.

  Opis: podczas automatycznego konfigurowania konta pocztowego na niektórych serwerach poczty aplikacja Mail wybiera uwierzytelnianie za pomocą zwykłego tekstu zamiast uwierzytelniania CRAM-MD5. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu procedur obsługi procesów logicznych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5181

 • Wyświetlanie nagłówka wiadomości e-mail

  Zagrożenie: niepodpisana wiadomość może wyglądać na prawidłowo podpisaną.

  Opis: w procedurach obsługi przez program Mail niepodpisanych wiadomości, które mimo wszystko zawierają część multipart/signed, istnieje błąd logiczny. Te problemy rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi niepodpisanych wiadomości.

   

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5182: Michael Roitzsch z Technische Universität Dresden

 • Sieć w programie Mail

  Zagrożenie: w przypadku skonfigurowania szyfrowania bez protokołu TLS informacje mogą być krótko przekazywane jako zwykły tekst.

  Opis: gdy uwierzytelnianie Kerberos jest włączone, a protokół Transport Layer Security jest wyłączony, program Mail wysyła pewne niezaszyfrowane dane na serwer pocztowy, co prowadzi do nieoczekiwanego przerwania połączenia. Rozwiązanie tego problemu polega na ulepszeniu procedur obsługi tej konfiguracji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5183: Richard E. Silverman z www.qoxp.net

 • OpenLDAP

  Zagrożenie: narzędzie wiersza poleceń ldapsearch nie uwzględnia konfiguracji minssf.

  Opis: narzędzie wiersza poleceń ldapsearch nie uwzględnia konfiguracji minssf, co może prowadzić do nieoczekiwanego zezwalania na słabe szyfrowanie. Rozwiązanie tego problemu polega na ulepszeniu procedur obsługi konfiguracji minssf.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5185

 • perl

  Zagrożenie: skrypty języka perl mogą być narażone na atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: mechanizm ponownego wyznaczania wartości skrótu w nieaktualnych wersjach języka Pearl może być narażony na atak typu „odmowa usługi” w skryptach, które używają niezaufanych danych wejściowych jako klucza skrótu. Rozwiązanie tego problemu polega na uaktualnieniu do wersji Pearl 5.16.2.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1667

 • Zarządzanie energią

  Zagrożenie: blokada ekranu może nie zostać uruchomiona po określonym czasie.

  Opis: występuje problem z blokadą logiczną w procedurach zarządzania zasilaniem. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu procedur obsługi blokad.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5186: David Herman z firmy Sensible DB Design

 • python

  Zagrożenie: istnieje wiele luk w zabezpieczeniach w programie python 2.7.

  Opis: istnieje wiele luk w zabezpieczeniach w programie python. 2.7.2, z których najpoważniejsza może prowadzić do odszyfrowania zawartości połączenia SSL. To uaktualnienie rozwiązuje problem przez uaktualnienie programu python do wersji 2.7.5. Dalsze informacje są dostępne w witrynie programu python pod adresem http://www.python.org/download/releases/.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3389

  CVE-2011-4944

  CVE-2012-0845

  CVE-2012-0876

  CVE-2012-1150

 • python

  Zagrożenie: istnieje wiele luk w zabezpieczeniach w programie python 2.6.

  Opis: istnieje wiele luk w zabezpieczeniach w programie python 2.6.7, z których najpoważniejsza może prowadzić do odszyfrowania zawartości połączenia SSL. To uaktualnienie rozwiązuje problem przez uaktualnienie programu python do wersji 2.6.8 i zastosowanie poprawki dla elementu o identyfikatorze CVE-2011-4944 z projektu Python. Dodatkowe informacje są dostępne w witrynie programu python pod adresem http://www.python.org/download/releases/.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3389

  CVE-2011-4944

  CVE-2012-0845

  CVE-2012-0876

  CVE-2012-1150

 • Ruby

  Zagrożenie: napastnik mający uprzywilejowany dostęp do sieci może przechwycić dane uwierzytelniania użytkownika lub inne poufne informacje.

  Opis: w procedurze obsługi certyfikatów SSL środowiska Ruby istnieje błąd weryfikacji nazwy hosta. Rozwiązanie tego problemu polega na uaktualnieniu środowiska Ruby do wersji 2.0.0p247.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-4073

 • Zabezpieczenia

  Zagrożenie: obsługa certyfikatów X.509 ze skrótami MD5 może narazić użytkowników na fałszowanie i ujawnianie informacji w miarę rozwoju mechanizmów ataków.

  Opis: certyfikaty podpisane przy użyciu algorytmu wyznaczania wartości skrótu MD5 zostały zaakceptowane przez system OS X. Ten algorytm zawiera znane słabości kryptograficzne. W wyniku dalszych badań lub nieprawidłowo skonfigurowanego urzędu certyfikacji mogłyby dojść do utworzenia certyfikatów X.509 o wartościach kontrolowanych przez osobę atakującą, które system traktowałby jako zaufane. Naraziłoby to protokoły oparte na certyfikacie X.509 na fałszowanie, ataki typu man-in-the-middle oraz ujawnianie informacji. To uaktualnienie powoduje wyłączenie obsługi certyfikatu X.509 ze skrótem MD5 we wszystkich przypadkach użycia oprócz użycia go jako zaufanego certyfikatu głównego.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3427

 • Zabezpieczenia — autoryzacja

  Zagrożenie: preferencje zabezpieczeń administratora mogą nie być uwzględniane.

  Opis: ustawienie „Dostęp do preferencji systemowych z ikoną kłódki wymaga hasła administratora” pozwala administratorom na zastosowanie dodatkowej warstwy ochrony dla poufnych ustawień systemowych. W niektórych przypadkach, gdy administrator włączył to ustawienie, zastosowanie uaktualnienia lub aktualizacji oprogramowania mogło doprowadzić do wyłączenia tego ustawienia. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu obsługi uprawnień autoryzacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5189: Greg Onufer

 • Zabezpieczenia — usługi karty inteligentnej

  Zagrożenie: usługi karty inteligentnej mogą być niedostępne, gdy są zaznaczone opcje unieważnień certyfikatów.

  Opis: w procedurze obsługi zaznaczonych opcji unieważnień certyfikatów karty Smart przez system OS X istnieje błąd logiczny. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu obsługi unieważniania certyfikatów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5190: Yongjun Jeon z firmy Centrify Corporation

 • Blokada ekranu

  Zagrożenie: polecenie Blokada ekranu może nie działać natychmiastowo.

  Opis: Polecenie Blokada ekranu na pasku menu stanu pęku kluczy nie działa przed upływem czasu określonego w ustawieniu „Wymagaj hasła [określenie czasu] po obudzeniu lub włączeniu wygaszacza ekranu”.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5187: Michael Kisor z firmy OrganicOrb.com, Christian Knappskog z NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Stefan Grönke (CCC Trier), Patrick Reed

 • Blokada ekranu

  Zagrożenie: komputer Mac w stanie hibernacji z funkcją automatycznego logowania może nie wymagać hasła, aby się obudzić.

  Opis: komputer Mac z włączona funkcją hibernacji i automatycznego logowania może zezwalać na wybudzenie ze stanu hibernacji bez monitu o wprowadzenie hasła. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu procedur obsługi blokad.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5188: Levi Musters

 • Serwer współdzielenia ekranu

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi nazwy użytkownika VNC przez serwer współdzielenia ekranu istnieje luka w zabezpieczeniach dotycząca łańcuchów formatu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5135: użytkownik SilentSignal pracujący w ramach programu iDefense VCP

 • syslog

  Zagrożenie: użytkownik konta gościnnego może wyświetlać komunikaty dziennika poprzedniego użytkownika konta gościnnego.

  Opis: dziennik konsoli był dostępny dla użytkownika konta gościnnego i zawierał komunikaty z poprzednich sesji użytkownika konta gościnnego. Rozwiązanie tego problemu polega na ustawieniu widoczności dziennika konsoli użytkownika gościnnego tylko dla administratorów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5191: Sven-S. Porst z firmy earthlingsoft

 • USB

  Zagrożenie: lokalna aplikacja o złośliwym działaniu może spowodować nieoczekiwane zakończenie pracy systemu.

  Opis: kontroler koncentratora USB nie sprawdzał portu i numeru portu żądań. Rozwiązanie tego problemu polega na dodaniu sprawdzania portu i numeru portu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5192: Stefano Bianchi Mazzone, Mattia Pagnozzi i Aristide Fattori z laboratorium zabezpieczeń komputerów i sieci (LaSER) na uniwersytecie Università degli Studi di Milano

Uwaga: system OS X Mavericks zawiera program Safari 7, który korzysta z zawartości zabezpieczeń przeglądarki Safari 6.1. Więcej informacji zawiera artykuł „Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie Safari 6.1” pod adresem http://support.apple.com/kb/HT6000?viewlocale=pl_PL.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: