iMovie (2013): uaktualnianie projektów i wydarzeń z wcześniejszych wersji programu iMovie

W tym artykule wyjaśniono, jak uaktualnić projekty i wydarzenia utworzone we wcześniejszych wersjach programu iMovie, tak aby działały w programie iMovie (2013 r.).

Gdy program iMovie (10.0 lub nowszy) jest otwierany po raz pierwszy, wyświetla okno dialogowe z pytaniem „Czy chcesz uaktualnić swoje projekty i wydarzenia”.

Aby uaktualnić później

Jeśli zostanie wybrana opcja Uaktualnij później, można uaktualnić projekty i wydarzenia, wykonując następujące czynności.

 1. Otwórz program iMovie.
 2. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Plik > Uaktualnij projekty i wydarzenia.
 3. Kliknij przycisk Uaktualnij w wyświetlonym oknie dialogowym.

Aby uaktualnić projekty i wydarzenia na napędach zewnętrznych

 1. Upewnij się, że katalogi Projekty iMovie i Wydarzenia iMovie są przechowywane na najwyższym poziomie struktury folderów napędu.
 2. Otwórz program iMovie.
 3. Wybierz kolejno opcje Plik > Uaktualnij projekty i wydarzenia.

Jeśli uaktualnianie zostanie przerwane lub będzie trwać bardzo długo

Uaktualnianie projektów i wydarzeń w programie iMovie 10.0 nie działa prawidłowo u niektórych użytkowników. Czasami program iMovie przestaje odpowiadać w trakcie uaktualniania lub jest nieoczekiwanie zamykany. Te problemy usunięto w wersji 10.0.1 programu iMovie.

Przed uaktualnieniem projektów i wydarzeń upewnij się, że jest zainstalowane najnowsze uaktualnienie programu iMovie.

 1. Otwórz sklep Mac App Store.
 2. Kliknij kartę (Uaktualnienia).
 3. Kliknij przycisk Update All (Uaktualnij wszystkie) lub Update (Uaktualnij) wyświetlany obok pozycji iMovie.

Po upewnieniu się, że masz najnowszą wersję programu iMovie, możesz uaktualnić swoje projekty i wydarzenia, wykonując poniższe czynności.

 1. W programie Finder kliknij menu Idź i wybierz polecenie Katalog domowy.
 2. Otwórz katalog Filmy.
 3. Przenieś plik „Biblioteka iMovie” do Kosza.
  Uwaga: nie należy usuwać tego pliku, jeśli zaimportowano zawartość lub utworzono projekty w programie iMovie 10.0.
 4. W katalogach Projekty iMovie i Wydarzenia iMovie znajduje się plik o nazwie „UpdatedtoiMovie10”. Przenieś ten plik z obu katalogów do Kosza.
 5. Otwórz program iMovie.
 6. Wybierz kolejno opcje Plik > Uaktualnij projekty i wydarzenia.

Program iMovie uaktualni projekty i wydarzenia. Tę procedurę można powtórzyć dla projektów i wydarzeń przechowywanych na napędach zewnętrznych.

Po uaktualnieniu projekty i wydarzenia są umieszczane w nowej bibliotece widocznej na pasku bocznym programu iMovie.

 • Każde wydarzenie jest oznaczone gwiazdką.
 • Uaktualnione projekty zostaną umieszczone w wydarzeniu Uaktualnione projekty.
 • Jeśli wcześniej sfinalizowano lub udostępniono dowolny z tych projektów, pliki filmów zostaną umieszczone w wydarzeniu Sfinalizowane filmy.

W programie Finder zostaną utworzone plik Biblioteka iMovie oraz foldery Projekty iMovie i Wydarzenia iMovie.

Te katalogi będą współpracować z wcześniejszą wersją programu iMovie. Można je usunąć, jeśli nie będą już używane. Więcej informacji można uzyskać w artykule iMovie (2013): usuwanie starych bibliotek po uaktualnieniu.

Data publikacji: