Uaktualnianie projektów i wydarzeń aplikacji iMovie na komputerze Mac

Uaktualnij projekty i wydarzenia utworzone w aplikacji iMovie w wersji 7, 8 lub 9, aby pracować w najnowszej wersji aplikacji iMovie dla systemu macOS.

Gdy dokonujesz uaktualnienia z aplikacji iMovie w wersji 7, 8 lub 9 do najnowszej wersji aplikacji iMovie dla macOS, konieczne jest również uaktualnienie istniejących projektów i wydarzeń aplikacji iMovie. Możesz uaktualnić je automatycznie po otwarciu aplikacji iMovie po raz pierwszy lub ręcznie później.

Automatyczne uaktualnienie przy pierwszym otwarciu aplikacji iMovie

Aby automatycznie uaktualnić projekty i wydarzenia na komputerze Mac oraz na dowolnym podłączonym urządzeniu pamięci masowej, kliknij opcję Uaktualnij. Projekty i wydarzenia zostaną skopiowane do nowej biblioteki działającej z najnowszą wersją aplikacji iMovie.

Nowa biblioteka będzie widoczna na pasku bocznym aplikacji iMovie:

  • Uaktualnione projekty pojawią się w wydarzeniu o nazwie Uaktualnione projekty.
  • Jeśli któreś z tych projektów były wcześniej udostępnione lub ukończone, te pliki wideo będą widoczne w wydarzeniu Ukończone filmy.

W Finderze obok oryginalnych folderów iMovie Theater, Projekty iMovie Projects i Wydarzenia iMovie zostanie utworzony folder Biblioteka iMovie. Nadal możesz otwierać foldery Projekty iMovie oraz Wydarzenia iMovie za pomocą aplikacji iMovie w wersji 7, 8 lub 9. Jeśli nie masz zamiaru korzystać ze starszych wersji aplikacji iMovie, możesz usunąć foldery Projekty iMovie i Wydarzenia iMovie.


Ręczne uaktualnianie projektów i wydarzeń

Jeśli została kliknięta opcja Uaktualnij później, możesz ręcznie uaktualnić projekty i wydarzenia, aby były zgodne z najnowszą wersją aplikacji iMovie. Jeśli podłączono dysk zewnętrzny ze starszymi projektami i wydarzeniami aplikacji iMovie, ale aplikacja iMovie została już uaktualniona, możesz uaktualnić je ręcznie.

  1. Otwórz aplikację iMovie.
  2. Wybierz kolejno opcje Plik > Uaktualnij projekty i wydarzenia.
  3. Kliknij przycisk Uaktualnij w wyświetlonym oknie dialogowym.


Usuwanie starych projektów i wydarzeń

Po uaktualnieniu projektów i wydarzeń w bibliotece, możesz usunąć foldery ze starymi projektami i wydarzeniami:

  1. W Finderze wybierz opcję Folder domowy z menu Idź.
  2. Otwórz folder Filmy.
  3. Znajdź foldery „Wydarzenia iMovie” oraz „Projekty iMovie” i przenieś je do kosza.

Aby ręcznie usunąć projekty i wydarzenia aplikacji iMovie z dysku zewnętrznego:

  1. W Finderze otwórz zewnętrzny dysk twardy.
  2. Znajdź foldery „Wydarzenia iMovie” oraz „Projekty iMovie” i przenieś je do kosza.

Po przeciągnięciu folderów do kosza wybierz kolejno opcje Finder > Opróżnij Kosz, aby usunąć te pliki z komputera Mac. Przed opróżnieniem kosza upewnij się, że nie znajdują się w nim żadne pliki, które chcesz zachować.

Data publikacji: