Informacje na temat zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie Apple Remote Desktop 3.5.4

Dowiedz się na temat zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie Apple Remote Desktop 3.5.4.

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie Apple Remote Desktop 3.5.4.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Apple Remote Desktop 3.5.4

 • Apple Remote Desktop

  Dostępne dla: Apple Remote Desktop 3.0 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi nazwy użytkownika VNC przez program Remote Desktop istnieje luka w zabezpieczeniach dotycząca łańcuchów formatu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5135: użytkownik SilentSignal pracujący w ramach programu iDefense VCP

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: