Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie Apple Remote Desktop 3.7

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie Apple Remote Desktop 3.7.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Apple Remote Desktop 3.7

 • Apple Remote Desktop

  Dostępne dla: Apple Remote Desktop 3.0 lub nowszy

  Zagrożenie: może nie pojawiać się ostrzeżenie o korzystaniu z serwera VNC bez szyfrowania

  Opis: jeśli serwer VNC innej firmy zgłosił pewne typy uwierzytelniania, program Remote Desktop mógł użyć uwierzytelniania hasłem, ale nie ostrzec, że połączenie nie będzie szyfrowane. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi typów uwierzytelniania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5136: Mark S. C. Smith, student Central Connecticut State University

 • Apple Remote Desktop

  Dostępne dla: Apple Remote Desktop 3.0 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi nazwy użytkownika VNC przez program Remote Desktop istniała luka w zabezpieczeniach dotycząca łańcuchów formatu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5135: użytkownik SilentSignal pracujący w ramach programu iDefense VCP

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: