Mac — podstawy: przechowywanie terminów w programie Kalendarz

Program Kalendarz w systemie OS X pomaga trzymać się harmonogramu. Program wyświetla spotkania, urodziny, mapy, czas podróży oraz inne ważne wydarzenia.

Korzystanie z Kalendarza

Kalendarz w systemie Mavericks zawiera mapy, dane pogodowe i czas podróży, aby ułatwić konfigurowanie i udostępnianie wydarzeń. Dowiedz się, jak tworzyć wydarzenia, subskrybować kalendarze innych osób i łączyć się z serwisem Facebook oraz innymi usługami za pomocą programu Kalendarz.

Program Kalendarz można znaleźć w Docku oraz w katalogu Programy. 

ikona kalendarza

Zmiana widoków kalendarza

Widok kalendarza można zmieniać, klikając u góry okna kartę Dzień, Tydzień, Miesiąc lub Rok.

widoki kalendarza

 

Planowanie wydarzenia w kalendarzu

Kalendarz pozwala dodawać wydarzenia na wiele sposobów:

 • Kliknij dwukrotnie dowolne miejsce w kalendarzu, aby dodać wydarzenie w tym czasie. W wyświetlonym oknie Inspektor można dodać zaproszone osoby, ustawić czas, miejsce i inne informacje o wydarzeniu.
 • Przeciągnij wydarzenie, aby zmienić jego termin.
 • Kliknij dwukrotnie istniejące wydarzenie, aby edytować je z poziomu inspektora.

dodawanie wydarzenia

Pole Szybkie tworzenie wydarzenia w programie Kalendarz umożliwia wprowadzanie wydarzeń przy użyciu naturalnego języka. Kliknij przycisk Dodaj wydarzenie i wpisz tekst, który opisuje wydarzenie, na przykład „Obiad z Karolem w ten piątek w Apple Café o 17:00”. Program Kalendarz użyje wprowadzonych wyrazów w celu utworzenia nowego wydarzenia z wypełnionymi polami godziny, kontaktów i miejsca.

Szybkie wydarzenie

Wybierz jeden z poniższych tematów, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach programu Kalendarz.

Zwiń wszystko | Rozwiń wszystko

Tworzenie nowych kalendarzy

Domyślnie w programie Kalendarz w systemie OS X są dostępne dwa kalendarze: Dom i Praca. Aby utworzyć nowy kalendarz, wybierz polecenie Nowy kalendarz z menu Plik. Wprowadź nazwę kalendarza w polu tekstowym. Jeśli masz dzieci, możesz na przykład utworzyć osobny kalendarz dla każdego dziecka, aby śledzić ich plany zajęć. Wygląd kalendarzy można zobaczyć i sterować nim, klikając przycisk Kalendarze.

 

Aby zmienić kolor lub nazwę kalendarza, wybierz kalendarz z listy kalendarzy, a następnie wybierz kolejno opcje Edycja > Informacje. Aby usunąć kalendarz i wszystkie jego wydarzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control) nazwę kalendarza, a następnie z wyświetlonego menu skrótów wybierz polecenie Usuń.

Korzystanie z konta usługi iCloud w programie Kalendarz

Usługa iCloud jest dołączona do systemu OS X. Po założeniu darmowego konta usługi iCloud można uaktualniać kalendarze na różnych urządzeniach w trybie push, udostępniać Kalendarz iCloud i wyświetlać swój kalendarz w witrynie usługi iCloud.

Użytkownik konta usługi iCloud może uzyskiwać dostęp do kalendarzy iCloud i zarządzać nimi z poziomu programu iCal. Jeśli usługa Kalendarz iCloud zostanie skonfigurowana na kilku urządzeniach lub komputerach, dane dotyczące kalendarzy i przypomnień w usłudze iCloud będą zawsze aktualne na każdym urządzeniu i komputerze.

Skonfiguruj swoje konto Kalendarza iCloud w Preferencjach systemowych, aby kalendarze oparte na usłudze iCloud były widoczne w oknie programu Kalendarz.

 • W Preferencjach systemowych:
  1. Kliknij pozycję iCloud.
  2. Zaloguj się do usługi iCloud.
  3. Jeśli po raz pierwszy logujesz się z tego komputera, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz użyć usługi iCloud do obsługi kontaktów, kalendarzy i zakładek. Upewnij się, że opcja Kalendarze jest wybrana (zaznaczona), a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Jeśli to nie jest Twoje pierwsze logowanie do usługi iCloud, zostanie wyświetlona lista usług iCloud. Zaznacz pole wyboru obok opcji Kalendarze.

Dodawanie kalendarzy z innych usług

Do kalendarza w programie Kalendarz można również dodawać terminy z innych popularnych usług, w tym programu Exchange, serwera CalDAV, serwisów Facebook i Yahoo.

 1. Wybierz kolejno opcje Apple () > Preferencje systemowe.
 2. Wybierz pozycję Konta internetowe.
 3. Kliknij przycisk Dodaj konto (+) u dołu okna. 
 4. Wybierz typ konta, którego chcesz używać, i podaj dane logowania konta.  
 5. Upewnij się, że opcja Kalendarze jest wybrana (zaznaczona), aby wyświetlać wydarzenia powiązane z tym kontem w programie Kalendarz.

Edytowanie szczegółów terminu za pomocą inspektora

Okno Inspektor jest wyświetlane podczas dodawania nowego wydarzenia lub po dwukrotnym kliknięciu istniejącego wydarzenia. W oknie tym pokazywane są wszystkie szczegóły wydarzenia, w tym osoby zaproszone oraz czas i miejsce wydarzenia.

inspektor

W systemie Mavericks narzędzie Inspektor pomaga wypełniać pola wydarzeń, korzystając z funkcji automatycznego uzupełniania. Gdy zaczniesz wpisywać adres, Kalendarz zaproponuje pasujące miejsca. Gdy zaczniesz wpisywać nazwę kontaktu w Książce adresowej, Kalendarz zaproponuje pasujące nazwy na podstawie kontaktów wprowadzonych w programie Kontakty.

Miejsca, pogoda, czas podróży i mapy

W systemie Mavericks miejsca wydarzeń są wyświetlane na miniaturowej mapie w inspektorze. Kliknięcie tej miniaturowej mapy spowoduje otwarcie widoku pełnowymiarowego w programie Mapy. 

mapy i kalendarz

Miniaturowa mapa uwzględnia szacowany czas podróży z bieżącego miejsca w inspektorze wydarzeń do miejsca docelowego spotkania, a także prognozę pogody na dany dzień.
Uwaga: aby wyświetlać szacowany czas podróży, wskazówki dojazdu i prognozę pogody, należy włączyć usługi lokalizacji w Preferencjach systemowych.

Dodawanie wydarzeń związanych z posiłkiem

Jeśli spotykasz się z kimś na obiedzie lub kolacji, program Kalendarz w systemie Mavericks oferuje propozycje odpowiednich lokali gastronomicznych. 

 1. Utwórz zaproszenie i nadaj mu nazwę. 
 2. W sekcji miejsca w oknie inspektora wydarzeń wpisz rodzaj jedzenia, jakiego szukasz, na przykład pizza, steki lub sushi.  
 3. Zostaną wyświetlone nazwy pobliskich restauracji, które serwują tego typu dania.
 4. Wybierz restaurację w celu dodania jej do wydarzenia.

Powiadomienia

Powiadomienia w systemie OS X informują o zbliżających się wydarzeniach. Jeśli nie masz akurat czasu, może zlecić ponowne wyświetlenie powiadomień Kalendarza w późniejszym czasie, wykonując gest przesunięcia ich w prawo lub klikając przycisk Drzemka. Kliknij i przytrzymaj przycisk Drzemka, aby zobaczyć dodatkowe opcje.

drzemka

Urodziny i święta

W programie Kalendarz w systemie Mavericks wyświetlane są urodziny pobrane bezpośrednio z programu Kontakty. Każda zmiana wprowadzona w polu urodzin kontaktu będzie automatycznie widoczna w kalendarzu urodzinowym. 

urodziny

Program Kalendarz w systemie Mavericks automatycznie wyświetla również lokalne święta. 

ustawienia kalendarza

Uwaga: jeśli święta wyświetlane we wbudowanym kalendarzu świąt nie są zgodne z obowiązującymi w danym regionie, należy sprawdzić, czy włączono usługi lokalizacji w Preferencjach systemowych. System OS X wyświetla święta na podstawie bieżącego regionu przy użyciu bieżącej lokalizacji użytkownika.

Kalendarz urodzinowy i kalendarz świąt znajdują się w sekcji Inne na liście kalendarzy. Jeśli lista kalendarzy nie jest widoczna, kliknij przycisk Kalendarze () w oknie programu Kalendarz, aby wyświetlić listę dostępnych kalendarzy. Zaznacz lub usuń zaznaczenie każdego kalendarza na liście, który ma być widoczny w oknie programu Kalendarz. Jeśli lista nie zawiera urodzin ani świąt, upewnij się, że w okienku Ogólne w preferencjach Kalendarza są zaznaczone następujące opcje:

ustawienia urodzin i świąt

Publikowanie kalendarza

Aby kalendarz był widoczny dla innych osób, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Edycja > Udostępnij kalendarz.
 2. Wprowadź nazwy osób z listy kontaktów lub adresy e-mail, którym chcesz udostępniać ten kalendarz.
 3. Jeśli chcesz umożliwić komukolwiek subskrybowanie tego kalendarza z Internetu, wybierz opcję kalendarza publicznego.
 4. Zostanie udostępniony adres URL, który można wysłać innym osobom w celu umożliwienia im przeglądania tego kalendarza. Kliknij przycisk Udostępnij znajdujący się obok adresu URL, aby wysłać go bezpośrednio do odbiorcy, korzystając z wbudowanych opcji udostępniania w systemie OS X.

Menu udostępniania

Wskazówka: przy użyciu tego adresu URL kalendarz może subskrybować dowolny program do obsługi kalendarzy zgodny ze standardem iCalendar.

Subskrybowanie innych kalendarzy

Za pomocą programu Kalendarz można subskrybować opublikowany kalendarz innej osoby, na przykład członka rodziny lub współpracownika.

 1. Wybierz kolejno opcje Plik > Nowa subskrypcja kalendarza.
 2. Wprowadź adres internetowy (adres URL) kalendarza, który chcesz zasubskrybować, a następnie kliknij opcję Subskrybuj.

Zasubskrybowany kalendarz pojawi się na liście Kalendarze w menu podręcznym pod nagłówkiem Subskrypcje. Aby wprowadzić zmiany w kalendarzu (na przykład zmienić kolor wydarzeń lub nazwę wyświetlaną na liście kalendarzy), wybierz kalendarz na liście kalendarzy, a następnie wybierz kolejno opcje Edycja > Informacje.

Dowiedz się więcej na temat używania usługi iCloud z subskrypcjami kalendarzy.

Uaktualnianie kalendarzy na telefonie iPhone, iPodzie lub iPadzie

Jeśli masz konto usługi iCloud, możesz przy jego użyciu automatycznie zachowywać aktualność danych kalendarzy na różnych komputerach lub urządzeniach, w tym na telefonie iPhone, iPodzie touch i iPadzie. Więcej informacji znajdziesz w następujących artykułach:

Więcej informacji

Wskazówka: chcesz dowiedzieć się więcej o programie Kalendarz? Skorzystaj z wbudowanej pomocy dostępnej w systemie OS X (w programie Kalendarz wybierz opcję Pomoc Kalendarza z menu Pomoc).

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: