Informacje o zawartości dotyczącej zabezpieczeń w uaktualnieniu uzupełniającym systemu OS X Mountain Lion 10.8.5

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu uzupełniającym systemu OS X Mountain Lion 10.8.5.

To uaktualnienie można pobrać i zainstalować przy użyciu preferencji funkcji Uaktualnienia programów lub z witryny materiałów do pobrania firmy Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie uzupełniające systemu OS X 10.8.5

 • Usługi katalogowe

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion w wersji od 10.8 do 10.8.5

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może zmodyfikować rekordy usług katalogowych z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: procedury weryfikacji poświadczeń uwierzytelniania w usługach katalogowych zawierały błąd logiczny umożliwiający osobie atakującej lokalnie pominięcie sprawdzania poprawności hasła. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu mechanizmu sprawdzania poprawności poświadczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5163: zespół „The rookies of 42”

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: