Informacje o zawartości dotyczącej zabezpieczeń w uaktualnieniu uzupełniającym systemu OS X Mountain Lion 10.8.5

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu uzupełniającym systemu OS X Mountain Lion 10.8.5.

To uaktualnienie można pobrać i zainstalować przy użyciu preferencji funkcji Uaktualnienia programów lub z witryny materiałów do pobrania firmy Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie uzupełniające systemu OS X 10.8.5

 • Usługi katalogowe

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion w wersji od 10.8 do 10.8.5

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może zmodyfikować rekordy usług katalogowych z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: procedury weryfikacji poświadczeń uwierzytelniania w usługach katalogowych zawierały błąd logiczny umożliwiający osobie atakującej lokalnie pominięcie sprawdzania poprawności hasła. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu mechanizmu sprawdzania poprawności poświadczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5163: zespół „The rookies of 42”

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: