Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 7.0.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 7.0.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

System iOS 7.0.2

 • Kod blokady

  Dostępne dla: telefon iPhone 4 i nowsze

  Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do urządzenia może dzwonić na dowolne numery

  Opis: ekran blokady zawierał puste odwołanie, które mogło spowodować jego ponowne uruchomienie po wielokrotnym stuknięciu przycisku połączenia alarmowego. W trakcie ponownego uruchamiania ekranu blokady funkcja wybierania numeru nie mogła przejść w stan blokady ekranu, przez co przyjmowane było założenie, że urządzenie jest odblokowane. W ten sposób możliwe było wybieranie numerów inne niż alarmowe. Ten problem został rozwiązany poprzez likwidację pustego odwołania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5160: Karam Daoud z PART — Marketing & Business Development, Andrew Chung, Mariusz Rysz

 • Kod blokady

  Dostępne dla: iPhone 4 lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do urządzenia może przeglądać ostatnio używane aplikacje oraz oglądać, edytować i udostępniać zdjęcia

  Opis: dostęp do listy otwieranych aplikacji można było uzyskać podczas niektórych przejść, gdy urządzenie było zablokowane; aplikację Aparat można było otworzyć, gdy urządzenie było zablokowane.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-5161: videosdebarraquito

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: