Informacje o uaktualnieniu Java Update 17 dla systemu Mac OS X 10.6

Uaktualnienie Java Update 17 dla systemu Mac OS X 10.6 poprawia bezpieczeństwo, niezawodność i zgodność środowiska Java SE 6. To uaktualnienie umożliwia sterowanie wtyczką internetową Java w przypadku poszczególnych witryn internetowych w przeglądarce Safari 5.1.9 lub nowszej oraz zastępuje wszystkie poprzednie wersje środowiska Java dla systemu Mac OS X 10.6.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

To wydanie powoduje uaktualnienie dostarczonego przez Apple środowiska Java SE 6 do wersji 1.6.0_65 dla systemu Mac OS X 10.6.

Więcej informacji

Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu można znaleźć w następującej witrynie:

http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=pl_PL

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: