Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w usłudze Xcode 5.0.

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w usłudze Xcode 5.0.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Xcode 5.0

 • Git

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.4 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwycić dane uwierzytelniania użytkownika lub inne poufne informacje.

  Opis: podczas używania polecenia imap-send program Git nie może zweryfikować zgodności nazwy hosta serwera z nazwą domeny w certyfikacie X.509, przez co osoba atakująca może zastosować metodę man-in-the-middle, aby podszyć się pod serwery SSL za pomocą dowolnego ważnego certyfikatu. Ten problem rozwiązano przez uaktualnienie programu Git do wersji 1.8.3.1.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0308

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: