Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 5.1.10

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 5.1.10.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

 • JavaScriptCore

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: metoda JSArray::sort() oprogramowania JavaScriptCore zawiera wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Rozwiązanie tych problemów polega na dodaniu procedur sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3748: Joost Pol i Daan Keuper z firmy Certified Secure pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP TippingPoint

  CVE-2013-0997: Vitaliy Toropov pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: