Jak przesyłać dźwięk przy użyciu funkcji AirPlay

Dzięki funkcji AirPlay możesz strumieniować muzykę, podcasty lub inną zawartość audio do urządzenia Apple TV, głośnika HomePod lub innych głośników zgodnych z funkcją AirPlay.

 

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Używając centrum sterowania, możesz szybko strumieniować zawartość audio z urządzenia z systemem iOS do urządzenia Apple TV, głośnika HomePod lub innych głośników zgodnych z funkcją AirPlay.

 1. Otwórz centrum sterowania.
 2. Naciśnij i przytrzymaj kartę Dźwięk w prawym górnym rogu, a następnie stuknij ikonę .
 3. Stuknij głośnik lub kilka głośników, aby strumieniować tę samą zawartość audio do wszystkich głośników za pomocą funkcji AirPlay 2.

Funkcja AirPlay umożliwia również przesłanie dźwięku z aktualnie używanej aplikacji do urządzenia z systemem iOS. Otwórz aplikację, stuknij ikonę , a następnie wybierz głośnik.

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z urządzenia Apple TV

Aby przesłać dźwięk z filmu oglądanego na urządzeniu Apple TV do głośnika HomePod lub innego głośnika zgodnego z funkcją AirPlay:

 1. Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi pilota Apple TV Remote.
 2. Wybierz opcję Dźwięk.
 3. Wybierz głośnik.

Możesz również strumieniować muzykę, której słuchasz na urządzeniu Apple TV. Wystarczy przesunąć palcem w dół od górnej krawędzi pilota Apple TV Remote, wybrać ikonę , a następnie wybrać głośnik. Możesz również nacisnąć i przytrzymać ikonę  na pilocie Apple TV Remote i wybrać głośnik.

Chcesz odtwarzać dźwięk na wielu głośnikach? Dzięki funkcji AirPlay 2 możesz odtwarzać tę samą zawartość audio na wielu głośnikach skonfigurowanych w domu.

Obecnie na urządzeniach Apple TV i głośnikach HomePod funkcja AirPlay działa w wersji beta.

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z aplikacji iTunes

Aby strumieniować zawartość z aplikacji iTunes do głośnika HomePod, urządzenia Apple TV lub innego głośnika zgodnego z funkcją AirPlay, upewnij się, że komputer Mac oraz głośnik zgodny z funkcją AirPlay są połączone z tą samą siecią Wi-Fi lub Ethernet. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Na komputerze Mac otwórz aplikację iTunes.
 2. Kliknij ikonę  z prawej strony suwaka głośności w aplikacji iTunes.
 3. Kliknij głośnik, do którego chcesz strumieniować dźwięk. Chcesz przesyłać przy użyciu funkcji AirPlay do wielu urządzeń? Kliknij głośniki, do których chcesz przesyłać zawartość przy użyciu funkcji AirPlay.

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z komputera Mac

Aby przesłać zawartość z komputera Mac do urządzenia Apple TV, głośnika HomePod lub innego głośnika zgodnego z funkcją AirPlay:

 1. Upewnij się, że komputer Mac i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi lub Ethernet.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe > Dźwięk.
 3. W polu Urządzenie wyjściowe wybierz głośnik, do którego chcesz strumieniować dźwięk.

Wejdź do opcji wyjścia audio, klikając ikonę  na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Pokazuj głośność na pasku menu.

Data publikacji: