Jak przesyłać dźwięk przy użyciu funkcji AirPlay

Dzięki funkcji AirPlay możesz strumieniować muzykę, podcasty lub inną zawartość audio do urządzenia Apple TV, głośnika HomePod lub innych głośników zgodnych z funkcją AirPlay.

 

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Używając centrum sterowania, możesz szybko strumieniować zawartość audio z urządzenia z systemem iOS do urządzenia Apple TV, głośnika HomePod lub innych głośników zgodnych z funkcją AirPlay.

 1. Otwórz centrum sterowania:
  • Na telefonie iPhone X lub nowszym albo na iPadzie z systemem iOS 12 lub nowszym: przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu.
  • Na telefonie iPhone 8 lub starszym albo w systemie iOS 11 lub starszym: przesuń palcem w górę od dołu dowolnego ekranu.
 2. Naciśnij i przytrzymaj kartę Dźwięk w prawym górnym rogu, a następnie stuknij ikonę .
 3. Stuknij głośnik lub kilka głośników, aby strumieniować tą samą zawartość audio do wszystkich głośników jednocześnie.

Funkcja AirPlay umożliwia również przesłanie dźwięku z aktualnie używanej aplikacji do urządzenia z systemem iOS. Otwórz aplikację, stuknij ikonę , a następnie wybierz głośnik.

Dowiedz się więcej o wymaganiach funkcji AirPlay i zgodnych z nią głośnikach.

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z urządzenia Apple TV

Podczas oglądania filmu lub słuchania muzyki na urządzeniu Apple TV za pomocą funkcji AirPlay możesz przesłać dźwięk do głośnika HomePod lub innego głośnika zgodnego z funkcją AirPlay.

Obecnie na urządzeniach Apple TV i głośnikach HomePod funkcja AirPlay działa w wersji beta.

Przesyłanie dźwięku z oglądanego filmu

 1. Podczas oglądania filmu na urządzeniu Apple TV przesuń palcem w dół od górnej krawędzi pilota Apple TV Remote.
 2. Wybierz opcję Dźwięk.
 3. Wybierz głośnik. Możesz również wybrać wiele głośników i odtworzyć na nich dźwięk jednocześnie.

Strumieniowanie odtwarzanej muzyki

 1. Podczas słuchania muzyki na urządzeniu Apple TV przesuń palcem w dół od górnej krawędzi pilota Apple TV Remote.
 2. Wybierz opcję .
 3. Wybierz głośnik. Możesz również wybrać wiele głośników i odtworzyć na nich dźwięk jednocześnie.

Możesz również nacisnąć i przytrzymać ikonę  na pilocie Apple TV Remote i wybrać głośnik.

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z aplikacji iTunes na komputer Mac lub PC

Aby strumieniować zawartość z aplikacji iTunes do głośnika HomePod, urządzenia Apple TV lub innego głośnika zgodnego z funkcją AirPlay, upewnij się, że komputer Mac oraz głośnik zgodny z funkcją AirPlay są połączone z tą samą siecią Wi-Fi lub Ethernet. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC.
 2. Otwórz program iTunes na komputerze Mac lub PC.
 3. Kliknij ikonę  z prawej strony suwaka głośności w aplikacji iTunes.
 4. Kliknij głośnik, do którego chcesz strumieniować dźwięk. Możesz również kliknąć wiele głośników i odtworzyć na nich dźwięk jednocześnie.

Dowiedz się więcej o wymaganiach funkcji AirPlay i zgodnych z nią głośnikach.

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z komputera Mac

Aby przesłać zawartość z komputera Mac do urządzenia Apple TV, głośnika HomePod lub innego głośnika zgodnego z funkcją AirPlay:

 1. Upewnij się, że komputer Mac i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi lub Ethernet.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe > Dźwięk.
 3. W polu Wyjście wybierz głośnik, do którego chcesz strumieniować dźwięk.

Wejdź do opcji wyjścia audio, klikając ikonę  na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Pokazuj głośność na pasku menu.

Dowiedz się więcej o wymaganiach funkcji AirPlay i zgodnych z nią głośnikach.

Data publikacji: