Używanie funkcji AirPlay do strumieniowania dźwięku

Strumieniuj muzykę, podcasty lub inną zawartość audio do urządzenia Apple TV, głośnika HomePod lub głośników i telewizorów Smart TV zgodnych z funkcją AirPlay 2. Odtwarzaj dźwięk na wielu głośnikach w całym domu w idealnej synchronizacji lub odtwarzaj różną zawartość w różnych pokojach — wszystko dzięki AirPlay.

 

Odtwórz dźwięk na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 11.4 lub nowszym albo na komputerze Mac z systemem macOS Catalina lub nowszym. Następnie użyj funkcji AirPlay, aby strumieniować dźwięk na głośniki zgodne z AirPlay lub telewizory Smart TV.

Aby strumieniować dźwięk na wiele głośników za pomocą funkcji AirPlay 2, wybierz głośniki lub telewizory Smart TV zgodne z funkcją AirPlay 2. Aby odtworzyć film lub program TV za pomocą funkcji Siri w wybranym pokoju, dodaj do pokoju w aplikacji Dom głośniki i telewizory Smart TV zgodne z funkcją AirPlay 2. 

Strumieniowanie dźwięku z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Odtwórz muzykę na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, a następnie decyduj, gdzie jest odtwarzana, w centrum sterowania:

 1. Otwórz centrum sterowania na telefonie iPhone, iPodzie touch lub iPadzie:
  • Na telefonie iPhone X lub nowszym bądź na iPadzie z systemem iPadOS lub nowszym przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu.
  • Na telefonie iPhone 8 lub starszym albo w systemie iOS 11 lub starszym przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu.
 2. Dotknij i przytrzymaj grupę narzędzi w prawym górnym rogu ekranu, a następnie stuknij ikonę AirPlay .
 3. Stuknij każdy głośnik lub telewizor, na którym chcesz odtwarzać aktualnie odtwarzany dźwięk. 

Funkcja AirPlay umożliwia również strumieniowanie dźwięku z aktualnie używanej aplikacji do urządzenia. Otwórz aplikację, stuknij ikonę AirPlay , a następnie stuknij głośnik lub kilka głośników.

Strumieniowanie dźwięku z komputera Mac

 1. Upewnij się, że komputer Mac i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi lub Ethernet.
 2. Otwórz aplikację Apple Music na komputerze Mac.
 3. Kliknij ikonę AirPlay  z prawej strony suwaka głośności w aplikacji Apple Music.
 4. Kliknij każdy głośnik lub telewizor, na którym chcesz odtwarzać aktualnie odtwarzany dźwięk.

Jeśli nie widzisz ikony AirPlay  lub chcesz strumieniować dźwięk z innej aplikacji:

 1. Na komputerze Mac wybierz opcję Centrum sterowania  na pasku menu. 
 2. Pod nagłówkiem Dźwięk kliknij opcję AirPlay 
 3. Zaznacz głośnik, na którym chcesz odtwarzać aktualnie odtwarzany dźwięk.

Funkcja AirPlay nie umożliwia strumieniowania dźwięku na wiele głośników z poziomu paska menu na komputerze Mac.

Data publikacji: