Jak przesyłać dźwięk przy użyciu funkcji AirPlay

Strumieniuj muzykę, podcasty lub inną zawartość audio do urządzenia Apple TV, głośnika HomePod lub głośników i telewizorów Smart TV zgodnych z funkcją AirPlay 2. Odtwarzaj dźwięk na wielu głośnikach w całym domu w idealnej synchronizacji lub odtwarzaj różną zawartość w różnych pokojach — wszystko dzięki AirPlay.

 

Pierwsze kroki

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Odtwórz muzykę na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, a następnie decyduj, gdzie jest odtwarzana, w centrum sterowania:

 1. Otwórz centrum sterowania:
  • Na telefonie iPhone X lub nowszym albo na iPadzie z systemem iOS 12 lub nowszym: przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu.
  • Na telefonie iPhone 8 lub starszym albo w systemie iOS 11 lub starszym: przesuń palcem w górę od dołu dowolnego ekranu.
 2. Naciśnij i przytrzymaj kartę Dźwięk w prawym górnym rogu, a następnie stuknij ikonę AirPlay .
 3. Stuknij każdy głośnik lub telewizor, na którym chcesz odtwarzać aktualnie odtwarzany dźwięk. 

Funkcja AirPlay umożliwia również przesłanie dźwięku z aktualnie używanej aplikacji do urządzenia z systemem iOS. Otwórz aplikację, stuknij ikonę AirPlay , a następnie stuknij głośnik lub kilka głośników.

Dowiedz się więcej o wymaganiach funkcji AirPlay i zgodnych z nią głośnikach.

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z urządzenia Apple TV

Podczas oglądania filmu lub słuchania muzyki na urządzeniu Apple TV za pomocą funkcji AirPlay możesz przesłać dźwięk do jednego lub więcej głośników HomePod lub głośnika bądź telewizora Smart TV zgodnego z funkcją AirPlay 2.

 1. Odtwórz dźwięk, który chcesz strumieniować z urządzenia Apple TV, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Aplikacja Apple TV/Początek , aby otworzyć centrum sterowania. 
 2. Wybierz opcję AirPlay .
 3. Wybierz głośnik lub telewizor, do którego chcesz strumieniować aktualnie odtwarzany dźwięk.

Przesyłanie dźwięku z usługi Apple Music na komputer Mac przy użyciu funkcji AirPlay

Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji usługi Apple Music na komputerze Mac oraz sprawdź, czy urządzenia są połączone z tą samą siecią Wi-Fi lub siecią Ethernet. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację Apple Music na komputerze Mac.
 2. Kliknij ikonę AirPlay  z prawej strony suwaka głośności w aplikacji Apple Music.
 3. Kliknij każdy głośnik lub telewizor, na którym chcesz odtwarzać aktualnie odtwarzany dźwięk.

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z komputera Mac

Aby przesłać zawartość z komputera Mac do urządzenia Apple TV, głośnika HomePod lub innego głośnika zgodnego z funkcją AirPlay:

 1. Upewnij się, że komputer Mac i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi lub Ethernet.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe > Dźwięk.
 3. W polu Wyjście wybierz głośnik, do którego chcesz strumieniować dźwięk. W przypadku wybrania opcji Pokazuj głośność na pasku menu możesz szybko zmienić wyjście audio, klikając ikonę Głośność na pasku menu.

Funkcja AirPlay nie umożliwia przesyłania dźwięku na wiele głośników z poziomu paska menu na komputerze Mac.

Dowiedz się więcej o wymaganiach funkcji AirPlay i zgodnych z nią głośnikach.

Data publikacji: