Jak przesyłać dźwięk przy użyciu funkcji AirPlay

Strumieniuj muzykę, podcasty lub inną zawartość audio do urządzenia Apple TV, głośnika HomePod lub głośników i telewizorów Smart TV zgodnych z funkcją AirPlay 2. Odtwarzaj dźwięk na wielu głośnikach w całym domu w idealnej synchronizacji lub odtwarzaj różną zawartość w różnych pokojach — wszystko dzięki AirPlay.

 

Pierwsze kroki

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Odtwórz muzykę na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, a następnie decyduj, gdzie jest odtwarzana, w centrum sterowania:

 1. Otwórz centrum sterowania:
  • Na telefonie iPhone X lub nowszym albo na iPadzie z systemem iOS 12 lub nowszym: przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu.
  • Na telefonie iPhone 8 lub starszym albo w systemie iOS 11 lub starszym: przesuń palcem w górę od dołu dowolnego ekranu.
 2. Naciśnij i przytrzymaj kartę Dźwięk w prawym górnym rogu, a następnie stuknij ikonę .
 3. Stuknij każdy głośnik lub telewizor, na którym chcesz odtwarzać aktualnie odtwarzany dźwięk. 

Funkcja AirPlay umożliwia również przesłanie dźwięku z aktualnie używanej aplikacji do urządzenia z systemem iOS. Otwórz aplikację, stuknij ikonę , a następnie stuknij głośnik lub kilka głośników.

Dowiedz się więcej o wymaganiach funkcji AirPlay i zgodnych z nią głośnikach.

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z urządzenia Apple TV

Podczas oglądania filmu lub słuchania muzyki na urządzeniu Apple TV za pomocą funkcji AirPlay możesz przesłać dźwięk do jednego lub więcej głośników HomePod lub głośnika bądź telewizora Smart TV zgodnego z funkcją AirPlay 2.

Obecnie na urządzeniach Apple TV i głośnikach HomePod funkcja AirPlay działa w wersji beta.

Przesyłanie dźwięku z oglądanego filmu

 1. Podczas oglądania filmu na urządzeniu Apple TV przesuń palcem w dół od górnej krawędzi pilota Apple TV Remote.
 2. Wybierz opcję Dźwięk.
 3. Zaznacz każdy głośnik lub telewizor, na którym chcesz odtwarzać aktualnie odtwarzany dźwięk.

Strumieniowanie odtwarzanej muzyki

 1. Podczas słuchania muzyki na urządzeniu Apple TV przesuń palcem w dół od górnej krawędzi pilota Apple TV Remote.
 2. Wybierz opcję .
 3. Zaznacz każdy głośnik lub telewizor, na którym chcesz odtwarzać aktualnie odtwarzany dźwięk.

Możesz również nacisnąć i przytrzymać ikonę  na pilocie Apple TV Remote i wybrać głośnik.

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z aplikacji iTunes na komputer Mac lub PC

Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC oraz sprawdź, czy urządzenia są połączone z tą samą siecią Wi-Fi lub siecią Ethernet. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację iTunes na komputerze Mac lub PC.
 2. Kliknij ikonę  z prawej strony suwaka głośności w aplikacji iTunes.
 3. Kliknij każdy głośnik lub telewizor, na którym chcesz odtwarzać aktualnie odtwarzany dźwięk.

Przesyłanie dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay z komputera Mac

Aby przesłać zawartość z komputera Mac do urządzenia Apple TV, głośnika HomePod lub innego głośnika zgodnego z funkcją AirPlay:

 1. Upewnij się, że komputer Mac i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi lub Ethernet.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe > Dźwięk.
 3. W polu Wyjście wybierz głośnik, do którego chcesz strumieniować dźwięk. W przypadku wybrania opcji Pokazuj głośność na pasku menu możesz szybko zmienić wyjście audio, klikając ikonę na pasku menu.

Funkcja AirPlay nie umożliwia przesyłania dźwięku na wiele głośników z poziomu paska menu na komputerze Mac.

Dowiedz się więcej o wymaganiach funkcji AirPlay i zgodnych z nią głośnikach.

Data publikacji: