O dodatkach, rozszerzeniach i wtyczkach usługi iCloud dla przeglądarek internetowych systemu Windows

Aby można było korzystać z pewnych funkcji usługi iCloud w systemie Windows, może być konieczne zainstalowanie odpowiednich dodatków, rozszerzeń lub wtyczek dla używanej przeglądarki internetowej. 

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Dodatek Zakładki iCloud dla przeglądarki Firefox

Dodatek Zakładki iCloud dla przeglądarki Firefox

Za pomocą aplikacji iCloud dla Windows możesz zapewnić synchronizowanie zakładek przeglądarki Firefox na wszystkich swoich urządzeniach.

Włączanie Zakładek iCloud oraz instalowanie dodatku Zakładki iCloud

 1. Upewnij się, że komputer PC i przeglądarka spełniają wymagania systemowe usługi iCloud.
 2. Zamknij przeglądarkę Firefox, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację iCloud dla Windows.
 3. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 4. Wybierz kolejno pozycje Zakładki > Opcje.
 5. Wybierz kolejno opcje Firefox > OK > Zastosuj.
 6. Kliknij przycisk Złącz, aby złączyć bieżące dane o zakładkach z komputera PC z danymi przechowywanymi w usłudze iCloud.
 7. Kliknij opcję Pobierz. Zostanie otwarta strona dodatku Zakładki iCloud w witrynie sklepu z dodatkami.
 8. Wybierz kolejno opcje Add to Firefox (Dodaj do Firefox) > Zainstaluj. Menedżer dodatków pokaże dodatek Zakładki iCloud jako zainstalowany.

Jeśli przeglądarka Firefox zostanie zainstalowana po zainstalowaniu aplikacji iCloud dla Windows, nie będzie widoczna na liście wyświetlanej po kliknięciu przycisku Opcje, dopóki aplikacja iCloud dla Windows nie zostanie zamknięta i uruchomiona ponownie. 

Wyłączanie Zakładek iCloud w przeglądarce Firefox

Przed rozpoczęciem tego procesu wykonaj kopie zapasowe swoich zakładek, aby ich nie utracić.

 1. Zamknij przeglądarkę Firefox. 
 2. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Zakładki i kliknij przycisk OK. Jeśli Zakładki iCloud są używane w kilku przeglądarkach, kliknij przycisk Opcje obok pozycji Zakładki, usuń zaznaczenie pola wyboru Firefox, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij kolejno pozycje Zastosuj > Usuń. Otworzy się Menedżer dodatków przeglądarki Firefox.
  • Aby tymczasowo wyłączyć uaktualnianie Zakładek iCloud w przeglądarce Firefox, kliknij przycisk Wyłącz.
  • Aby usunąć dodatek i zakończyć uaktualnianie Zakładek iCloud w przeglądarce Firefox, kliknij przycisk Usuń. Jeśli później zechcesz ponownie włączyć automatyczne uaktualnianie zakładek, konieczne będzie ponowne zainstalowanie dodatku.

Jeśli usuniesz jakieś zakładki, gdy dodatek Zakładki iCloud będzie wyłączony, a następnie zechcesz ponownie włączyć automatyczne uaktualnianie zakładek:

 • W przypadku włączenia dodatku bezpośrednio w przeglądarce Firefox usunięte zakładki zostaną usunięte ze wszystkich innych urządzeń, na których są używane Zakładki iCloud.
 • W przypadku włączenia dodatku w aplikacji iCloud dla Windows usunięte zakładki nie zostaną usunięte z innych urządzeń, a zakładki znajdujące się na pozostałych urządzeniach zostaną z powrotem dodane do przeglądarki Firefox.

Rozszerzenie Zakładki iCloud dla przeglądarki Google Chrome

Rozszerzenie Zakładki iCloud dla przeglądarki Google Chrome

Za pomocą aplikacji iCloud dla Windows możesz zapewnić synchronizowanie zakładek przeglądarki Google Chrome na wszystkich swoich urządzeniach.

Włączanie Zakładek iCloud oraz instalowanie rozszerzenia Zakładki iCloud

 1. Upewnij się, że komputer PC i przeglądarka spełniają wymagania systemowe usługi iCloud.
 2. Zamknij przeglądarkę Chrome, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację iCloud dla Windows.
 3. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 4. Wybierz kolejno pozycje Zakładki > Opcje.
 5. Wybierz kolejno opcje Chrome > OK > Zastosuj.
 6. Kliknij przycisk Złącz, aby złączyć bieżące dane o zakładkach z komputera PC z danymi przechowywanymi w usłudze iCloud.
 7. Kliknij opcję Pobierz.Zostanie otwarta strona rozszerzenia Zakładki iCloud w witrynie Chrome Web Store.
 8. Wybierz kolejno opcje Dodaj do Chrome > Dodaj.Na stronie Chrome Web Store rozszerzenie Zakładki iCloud będzie teraz wyświetlane jako dodane do przeglądarki Chrome.

Jeśli przeglądarka Chrome zostanie zainstalowana po zainstalowaniu aplikacji iCloud dla Windows, nie będzie widoczna na liście wyświetlanej po kliknięciu przycisku Opcje, dopóki aplikacja iCloud dla Windows nie zostanie zamknięta i uruchomiona ponownie.

Wyłączanie Zakładek iCloud w przeglądarce Chrome

Przed rozpoczęciem tego procesu wykonaj kopie zapasowe swoich zakładek, aby nie utracić żadnych ważnych informacji.

 1. Zamknij przeglądarkę Chrome.
 2. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Zakładki i kliknij przycisk OK. Jeśli Zakładki iCloud są używane w kilku przeglądarkach, kliknij przycisk Opcje obok pozycji Zakładki, usuń zaznaczenie pola wyboru Chrome, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij kolejno pozycje Zastosuj > Usuń. W przeglądarce Chrome zostanie otwarta karta Rozszerzenia.
  • Aby tymczasowo wyłączyć uaktualnianie Zakładek iCloud w przeglądarce Chrome, usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz obok rozszerzenia Zakładki iCloud.
  • Aby usunąć rozszerzenie i zakończyć uaktualnianie Zakładek iCloud w przeglądarce Chrome, kliknij ikonę kosza. Jeśli później zechcesz ponownie włączyć automatyczne uaktualnianie zakładek, konieczne będzie ponowne zainstalowanie rozszerzenia.

Jeśli usuniesz jakieś zakładki, gdy rozszerzenie Zakładki iCloud będzie wyłączone, a następnie zechcesz ponownie włączyć automatyczne uaktualnianie zakładek:

 • W przypadku włączenia rozszerzenia bezpośrednio w przeglądarce Chrome usunięte zakładki zostaną usunięte ze wszystkich innych urządzeń, na których są używane Zakładki iCloud.
 • W przypadku włączenia rozszerzenia w aplikacji iCloud dla Windows usunięte zakładki nie zostaną usunięte z innych urządzeń, a zakładki znajdujące się na pozostałych urządzeniach zostaną z powrotem dodane do przeglądarki Chrome.

Wtyczka aplikacji internetowej iCloud dla przeglądarki Internet Explorer

Podczas korzystania z witryny iCloud.com w przeglądarce Internet Explorer 9 może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie wtyczki aplikacji internetowej iCloud:

Ta witryna sieci Web chce zainstalować następujący dodatek: iCloud Web App Plugin z Apple, Inc

Jeśli nie zainstalujesz wtyczki, możesz nadal korzystać z witryny iCloud.com, ale bez dostępu do tych funkcji:

 • Dodawanie lub edytowanie zdjęcia kontaktu
 • Dodawanie lub edytowanie zdjęcia konta
 • Dodawanie załączników metodą przeciągania i upuszczania podczas tworzenia wiadomości e-mail
 • Dodawanie załączników metodą przeciągania i upuszczania podczas tworzenia wydarzenia kalendarza
 • Przesyłanie dokumentów do aplikacji pakietu iWork dla usługi iCloud metodą przeciągania i upuszczania
 • Dodawanie obrazów do dokumentów w pakiecie iWork dla usługi iCloud

Po aktualizacji do najnowszej wersji przeglądarki Internet Explorer nie trzeba instalować wtyczki.Przeglądarka Internet Explorer 9 nie obsługuje przeciągania kilku załączników jednocześnie (przesyłany jest tylko jeden plik). Załączniki do wiadomości e-mail, do wydarzenia kalendarza oraz załączniki przesyłane do witryny iCloud.com należy przeciągać pojedynczo.

Do aplikacji Pages w witrynie iCloud.com możesz przeciągać poniższe typy plików:

 • Pliki programu Microsoft Word (DOC lub DOCX)
 • Pliki tekstowe (TXT)

Do aplikacji Numbers w witrynie iCloud.com możesz przeciągać poniższe typy plików:

 • Pliki programu Numbers
 • Pliki programu Microsoft Excel (XLS lub XLSX)
 • Pliki wartości rozdzielanych przecinkami (CSV)
 • Pliki tekstowe (TXT)

Do aplikacji Keynote w witrynie iCloud.com możesz przeciągać poniższe typy plików:

 • Pliki programu Keynote
 • Pliki programu Microsoft PowerPoint (PPT lub PPTX)

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o dodatkach ActiveX i związanymi z nimi kwestiach bezpieczeństwa.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: