Wiadomości robocze konta programu Exchange na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Wiadomości robocze można znaleźć w folderze Robocze na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

W systemie iOS 10 oraz Exchange ActiveSync (EAS) wersja 16 lub późniejsza, serwer Microsoft Exchange synchronizuje wiadomości robocze na telefonie iPhone, iPadzie oraz iPodzie touch.

Folder Robocze znajduje się u góry listy folderów w aplikacji Mail. Zawiera on zachowane wiadomości robocze. Podczas używania konta Exchange można edytować i wysyłać wiadomości robocze na każdym urządzeniu lub komputerze. 

System iOS 9 obsługuje protokół Exchange ActiveSync (EAS) wersja 16, ale opcja synchronizacji wiadomości roboczych nie jest dostępna.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: