Informacje o funkcjach zabezpieczeń w uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego stacji bazowej AirPort 7.6.4

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego stacji bazowej AirPort 7.6.4.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego stacji bazowej AirPort 7.6.4

  • Dostępne dla: stacji bazowej AirPort Extreme z obsługą standardu 802.11n, stacji bazowej AirPort Express z obsługą standardu 802.11n, urządzenia Time Capsule

    Zagrożenie: skojarzony klient może wywołać nieoczekiwane zamknięcie systemu stacji bazowej.

    Opis: w procedurze analizowania składni małych ramek o nieprawidłowej długości występował błąd. Problem został rozwiązany przez uzupełnienie procedury analizowania składni małych ramek o sprawdzanie rozmiaru.

    Identyfikator CVE

    CVE-2013-5132: Joonas Kuorilehto (Codenomicon)

Uwagi dotyczące instalacji oprogramowania sprzętowego w wersji 7.6.4

Do instalowania oprogramowania sprzętowego w wersji 7.6.4 na urządzeniu Time Capsule lub stacji bazowej AirPort z obsługą standardu 802.11n służy Narzędzie AirPort dostarczane z urządzeniem.

Przed uaktualnieniem oprogramowania sprzętowego do wersji 7.6.4 zaleca się zainstalowanie Narzędzia AirPort 6.3.1 w przypadku systemu OS X lub Narzędzia AirPort 1.3.1 w przypadku urządzeń z systemem iOS.

Narzędzie AirPort można pobrać z witryny oprogramowania do pobrania firmy Apple: http://support.apple.com/pl_PL/downloads/.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: