Włączanie napisów dla niesłyszących i napisów w programie iTunes dla systemu Windows

W programie iTunes dla systemu Windows można włączyć napisy dla niesłyszących i napisy oraz dostosować sposób ich wyświetlania, aby czytać dialogi zawarte w materiale wideo.

Jeśli oglądane wideo zawiera napisy dla niesłyszących i napisy, można je znaleźć w menu Audio i napisy:

 1. Najedź kursorem na plik wideo.
 2. Kliknij ikonę dymka dialogowego ikona dymka dialogowego.
 3. Wybierz opcje napisów, których chcesz użyć.
  okno opcji napisów

Określanie preferencji dotyczących napisów dla niesłyszących i napisów

Jeśli chcesz, żeby podczas oglądania plików wideo domyślnie wyświetlane były napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Control i B na klawiaturze, aby otworzyć pasek menu programu iTunes. Dowiedz się więcej o menu w programie iTunes dla systemu Windows.
 2. Wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Odtwarzanie.
 4. Wybierz opcję Preferuj napisy dla niesłyszących, aby włączyć napisy oraz napisy dla niesłyszących i niedosłyszących.

Dostosowywanie napisów dla niesłyszących i napisów

Możesz dostosować styl napisów lub napisów dla niesłyszących do własnych potrzeb:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Control i B na klawiaturze, aby otworzyć pasek menu programu iTunes. Dowiedz się więcej o menu w programie iTunes dla systemu Windows.
 2. Wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Odtwarzanie.
 4. Kliknij przycisk Konfiguruj na prawo od opcji Styl napisów.
 5. Wybierz jeden ze wstępnie zdefiniowanych stylów lub utwórz własny styl, klikając opcję Nowy. Możesz zmienić czcionkę, rozmiar i kolor tekstu oraz kolor i przejrzystość tła. W górnej części okna zostanie wyświetlony podgląd nowego stylu.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zachować wybrane ustawienia. Program iTunes będzie używać tego stylu jako domyślnego stylu napisów i napisów dla niesłyszących podczas odtwarzania klipów wideo programu iTunes.

Więcej informacji

Nie wszystkie klipy wideo zawierają ścieżki podpisów lub napisów. Aby dowiedzieć się, czy dany klip wideo zawiera te funkcje, zapoznaj się z jego dokumentacją.

Niektóre witryny i aplikacje innych firm udostępniają niestandardowe elementy sterujące napisami dla materiałów wideo. Jeśli nie widzisz elementów sterujących napisami podczas oglądania wideo z witryny internetowej, zapoznaj się z dokumentacją albo skontaktuj się z właścicielem witryny lub producentem aplikacji w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Możesz też włączyć napisy dla niesłyszących i napisy na innych urządzeniach, wykonując poniższe czynności:

Dowiedz się, jak znaleźć materiały z napisami dla niesłyszących i napisami w sklepie iTunes Store.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: